MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1982

1982-04-08 631. öe. - 1982_VB 631/49

BUDAPEST ÉS KÖZLEKEDÉSE FEJLODÉSTÖRTÉPCTÉNEK ÁTTEKINTÉSE 5»sz.melléklet 1945-1981 .IDŐSZAK Az újjáépítés időszaka 1945-1949 TERŰLET, NÉPESSÉG TELEPÜLÉS, VÁROSÉPÍTÉS, KÖZEPÜLETEK A Várnegyed pusztulása miatt a kormányzati negyed a Parlament környékén alakul ki Az ipari területek jórészt változatlan elrendezésben épülnek újjá, a termelés 307=-kal több, mint 1938-ban KÖZÚTI DUNA-HIDAK 1946. 1 18. Elkészül a Kossuth-hld 1946. VII.20 Újjáépül a Szabadság-hid 1946: Újjáépül a Kvassay-és a Gubacsi-hld 1947 XI. 16. Fél szélességben újjáépül a Margit-hld 1948. VIII. 1. Teljes szélességben újjáépül a Margit -híd 1948; Újjáépül a Márvány utcai hld 1949. XI. 21. Megnyílik az újjáépített Lánchíd UTAK, KÖZÚTI MŰTÁRGYAK TÁVOLSÁGI KÖZLEKEDÉS Vasúti felüljárók korszerűsítése (Bartók Béla út, Vitányi út, Budafoki út, Gubacsi út, Dózsa György út) 1948: A ceglédi vasútvonal folytatólagos töltésre emelése kiküszöböli a Thököly úti és Erzsébet királyné úti sorompókat Körforgalmi csomópontok épülnek (Calvin- Deák- Marx-, Clark Adám­Roosewelt-tér) 1946.X. 31. A déli összeköti vasúti hld helyén egyvágányú felailando híd épül 1948. IX.8. Újjáépül a déli összekötő vasútvonal jobbvágányának hídja 1949: Megépül az Engels-tér autóbuszvégállomás HELYI KÖZLEKEDÉS Folytatódik a villamosvasúti vágányok középrehelyezése 1948: Megépül az Úttörővasút I.szaka­sza (Széchenyi-hegy-Előre) 1949. Az egységes közlekedési vállalatot hat vállalatra osztják 1949: Megépül az Úttörővasút I. szaka­sza (Előre-Ságván-liget) 1949: Már 400 autóbusz van forgalomban -, a Gyömrői úton új autóbusz főműhely épül 1949. Megindul a (háború utáni első) troli busz a Majakovszkij utcában A huszonkét kerületes Budapest megalkotása és a nagy­arányú ipar­fejlesztés időszaka 1950 - 1953 1960 Hét város és lizenhat község Budapesthez csatolásával megala­kul a mai főváros 525 km J 1,6 miü lakos 1950X1.7. Fel szélességben megépül az Árpád-híd 1951: A Dózsa György úton felvonulási útvonal létesül 1952: A Vérmezőn park épül 1949-1953: Megépül a Népstadion 1952. XI 25. Megnyílik az újjáépített Petőfi-híd 1950 Megépül a Flórián tér, a Szentend­rei üt és a Korvin Ottó út kapcso­Ki|avlt|ák az újabban Budapesthez csatolt peremkerületek főútjait; az ú|onnan megnyitott autóbusz-valamint troli buszvonalak számára új burkolatok épülnek 1950: Megnyilk a Ferihegyi repülőtér 1952: Villamosítják a balparti körvasutat 1953. VI. 22. Újjáépül a deli összekötő vasútvonal balváganya­nak hídja 1950:Megkezdik a kelet-nyugati gyorsvas­út építését (IX. 17. Mt.hat.) 1950.Megépül az Úttörővasút III.szakosa (Ságvári-liget-HÜvösvölgy) 1951: Üzembe helyezik a csepeli gyors­vas utat 1951; Megépül a Duna-balparti villamos Dimitrov téri aluljárója és Közraktár utcai meghosszabbítása 1953. A Baross utcában trolibuszközleke­dés indul 1953. Felfüggesztik a kelet-nyugati gyorsvasút építését A tömeges lakásépítés és a felszíni közlekedés fejlesztésének kezdete 1954-1963 Megkezdődik a magánsze­mélygépkocsi­forgalom rohamos növekedése 1955: Az Úlloi út kőbányai oldala beépül 1956A gubacsi hídfőben lakótelep épül 860: 1,8 millió lakos A tervszerű, komplex fejlesztés eteó időszaka 1964-1972 2,0 millió lakos Budapest környéke gyors fejlődésnek indul Helyreállítják a Batthyány téri műemlék-együtest (1954-1960) 1960: Parkosítják a lágymányosi Feneketlen tó környékét Felépül a Thölmann utcai lakótelep (1957-1960) Megépítik a Csepel-Csillagtelepi lakótelepet (1957-1961) Felépül a Hévízi úti lakótelep (1957-1961) Lakótelep épül a Kerepesi út északi ddalán és a Nagy Lajos király útja mentén (1957 -1961) Beépülnek a főútvonalak .foghíjas* telkei 41 szgk / 1000 lakos 1964-. Felépül a Chemolimpex Bécsi utcai irodaháza Elkészül az óbudai kísérleti lakótelep (1958-1964) 1964.Megépül a rózsadombi Ifjúság-szálló Befejeződik a lágymányosi lakótelep építése (1957-1964) 1965: A Gelért-hegyen Jubieumi park épül 1965, Felépül az Orvostud. Kuttónt. Ülői úti épülete 1965: Megépül a Sport-száló 1966,Lebontják a régi Nemzeti Színházat l966:Megkezdik Pesterzsébet központjának átépítését 1966 Park épül a Közraktár utcai Duna-parton 1966: Megkezdődik a kelenföldi lakótelep építése 1966; Megépül a rómaparti és harshegyi camping 1966: Megkezdődik Kőbánya központjának átépítése 1966: Az Árpad fejedelem úti épületekkel megkezdődik Óbuda átépítése Befejeződik a József Attila lakótelep (1957-1966) a Harmat utcai lakótelep (1964-1966) a Lakatos utcai lakótelep (1963-1967)épfee 1967:Megépüt a Budapest-szálló és a SzOT Váci út irodaháza 1966, Megkezdik Csepel központjának nagyobbarányú átépítését Lakótelep épü az Árpád-hb pesti hídfőjében (1961-1968) Befejeződik a Kacsóh Pongrác úti lakótelep építése (1964-1968) 1968, A Budavári Palota helyreállított déli szárnyában meg­nyílik a Budapesti Történelmi Múzeum 1969 •• Megnyílik a Duna-lntercontinental-száló m% Megkezdik Ú/lípöíyáras átépítése 1970: Megkezdődik Józsefváros átépítése 1970, Megkezdik Budafok központjának átépítését (Leányka utcai lakótelep) 1970: Lakótelep épül a Fogarasi út mentfn 1971: Megépül a Volga-szóló 1956: Megépül a Béke úti aluljáró Megkezdődik a nagyforgalmú belsá­varosi utak korszerűsítése 1957, Arkádosltják a Rákóczi utat 1958: Átépítik az Élmunkás teret es a Váci út belső szakaszát 1955: Félállandó szerkezettel újjáépül az Újpesti vasúti hld 1956-1967:Viiamosltják a hatvani vasútvonalat 1954: Megindul a trolibuszközlekedés a Hungária körúton A VI.—VII. kerület szúk utcáiban a villamost trolibusz-közlekedés váltja fel 1957: Megkezdődik a villamosvasúti motorkocsik gyártása 1960: Lebontják a Kossuth-hidat 1961: Megépül a Soroksár-Molnár szigeti hld 1964 XI. 21 Megépül az új Erzsébet-hld 1972, Felépül a Kereskedelmi Kamara Kossuth Lajos téri székhaza 1972:Megnyllik az Olimpia-szálló 1969; Új hld épül Óbuda és a Hajó­gyári sziget között 1970-1971:A Kvussay hld felújítása 1960:Megépül a Fogarasi út 1961, Megépül a Reitter Ferenc üt 1962.Megépül a Bogdánfy út 1963; Megépül az Astoria-gyalog­aluljáró 1962: Befejezik a Déli pályaudvar korszerűsítésének I. ütemét 1959, Autobuszgarazs letesü a XIX. Gyali úton és a Diószeghy S. utcában 1960: Megjelenik az első (az autóbusz­-üzem által kialakított) csuklós autóbusz 1963: Folytatjak a kelet-nyugati gyorsvasút építését 1963. A BHEV műhelyében elkészül az első M.IX-es motorvonat 1964: Kiszélesítik a József Attila utcát 1964:Korszerüsltik az Erzsébet-hld­hoz csatlakozó utakat 1966-. Korszerűsítik a Budaörsi ­Nagyszállás és Bocskai utat Befejezik az Istenhegyi út-Diana út­Eötvös út átépítését (1958-1966) 1966: Megépül a Blaha Lujza téri gyalogaluljáró 1966:Megépül a Budafok-albertfalvai felüljáró 1968: A Bogdáni útnál RIJB-hid épül a hev-vonal föle 1969. Bkészul a Hungária körút felüljá­rója a szobi és ceglédi M ÁV-vonal felett 1970 Megépül az Örs vezér téri csomópont 1970: Átépül a Baross téri csomópont 1970; Elkészül a Kacsóh Pongrác ut felüljárója a ceglédi MÁV-vonal felett 1970, A Helsinki úton RU&hld épü a hév-v. fölé 1971, Megnyílik az Ülői út-Ferenc körúti gyalogaluljáró 1972, Korsa-njsltik o Magyar Jakobinusok ^^TWrJafrleyylH^F^nízWftTtürót ­egy szakaszát 1964, A Pongrác úton korszerű trolibusz ­- telep épül 1966. Megnyílik az Ml-es autópálya 1968-1970. Villamosítják a ceglédi vasútvonalat 1970, Átalakítják a Keleti pályaudvar utascsarnokát 1970: Villamosítják a KŐbánya-Kispest­-Ferencváros közötti összekötóvo­nalat 1971. Viiamosltják a szobi vasút ­vonalat 1966; Egyszerűsítik a viteldíjrendszert 1967, Forgalomba alítják az első 10 nyofc­tengetyű Ganz-gyári csuklós villamost 1968, Megalakul az egységes Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) 1970, Óbudán korszerű autábuszgcrózsépül 1970.IV.2 Megnyílik a K-Ny-i metró vonalának első fele 1970: Üzembe helyezik a Zugliget ­János-hegyi libegőt 1970: Táxigarázs épül a PrieleKornélia utcában 1977: Megnyílik a Fehér úti villamosvasúti rei hév Margit-hid-Batthyány téri meghosszabbítása A gyorsvasúti hálózat első évtizede 1973­77 szgk/ 1000 lakos 2,1 millió lakos 135 szgk / 1000 lakos 1973: Megkezdik Kispest átépítését 1973: Megépül a SzOT rozsadombi üdülőszállója 1974, Megépül az Európa-szóló 1974: Megnyílik a kőbányai vásárterület;a Városliget visszanyeri eredeti rendeltetését Lakótelep épül az egykori újpesti temető helyén (1969-1974) 1975 Megkezdődik Újpest átépítése 1975: A Budavári Palota helyreállított keleti szárnyában megnyílik a Nemzeti Galéria 1975; Megnyílik a lágymányosi Skála-aruhaz Lakótelep épül a nagytétényi Bartók Béla űton (1969-1976) Befejeződik Óbuda I, ML ütem-ének átépítése (1969-1976) 1976: Megkezdik Békásmegyer építését Lakótelep épül a Kerepesi út déli oldalán (1975-1976) 1976: Felépül a Komjádi-sportuszoda Örmezón lakótelep épül (1972-1977) 1977, Megnyílik a Hilton szálló a Várban Felépül az újpalotai lakótelep (1970-1978) Megépül a Kőbánya-újhegy, lakótelep (1974-1978) Felépül a Zugló-rákosfalvai lakótelep (1969-1978) 1978, Uj lakótelep épül a lőrinci állami telepen 1978: Felépül az Orvostud. Egyetem Nagyvárad téri épülete 1979. Felépül a Ménesi úti Alamigazgatási Főiskola Lakótelepépül Sashalom Jókai utca mentén (874-1979) 1979: Megnyílik a margitszigeti Thermal-szálló 1979;Befejezódik a Kelenföld-albertfalvai lakótelep építése Lakótelepépül Csepel-Királymajorban (1978-1979) 1980, Meg nyílik az Örs vezér téri áruház 1980,Megnyílik az újjáépített pesti Vigadó 1981. Felépül a dél-pesti Jahn Ferenc-kórház 1973, Felújítják a Lánchidat 1977: Felújítják az Erzsébet-hidat 1978: Felújítják a Margit-hidat 1980, Átalakítják a Gubacsi-hidat 1979-1980, Felújítják a PetoH-hidat 1980: Felújítják a Szabadság-hidat 1981: Megkezdődik az Árpád-híd szélesítése 1973:Elkészül a Csömöri út-Frankovics utai felüljáró a körvasút fölött 1973:Megépül ajaszberényi úti felül­járó az újszászi MÁV-vonal teleti 1973: Felújítják az Alagutat 1974, Megnyílik a Deák téri gyalogaluljáró 1974: Elkészül az Ócsai úti felüljáró a kelebiai MÁV-vonal felett 1974. Elkészül az újpesti Árpád-úti felüljáró a szobi MAV-vonal felett 1976. A földutak kiküszöbölésére, talaj­stabilizációs program kezdődik 1976: Elkészül a Calvin téri és a Nagyvá rad téii aluljáró 1976: Megépül a Budaörsi út-Alkotás utca­Hegyalja úti csp és a Jagelló út j kiszélesítik az Alkotás utcát 1976: Elkészülnek a Felszabadulás téri é Váci utcai gyalogaluljárók 1976: Megépül az Ócsai út-Haraszti út kétszintű csomópontja 1977:Megépül a Xl.Szakasits Árpad üt 1977: Áthelyezik a Körösi Csorna S út belső szakaszat;gyalogaluljáró épül a Zalka Máté téren 1978, Gyalogos aluljáró épül a Margit-hld pesti és budai hídfőjében 1978: Elkészül az Üllói út közúti felüljárója a Könyves Kálmán körút felett 1978: Megnyílik a Sibrik M. úti felüljáró 1978: Megépül a Kacsóh Pongrác út körva­súti felüljárója 1979; Megépül a Gubacsi felüljáró 1979: Elkészül a Fogarasi út-Csömöri úti felüljáró a Körvasút felett 1979, A Mozaik utcai felüljáró megépítésé­vel befejezik a Szentendrei át korsze­rűsítését 980,A Határ úti felüljáró megnyitásával befejezik a repülőtéri út korszerűsítését 1981, Elk«szül az óbudai rakparti út 1981, A Marx télen közúti felüljáró és gyalogaluljáró épül 1981; Korszerűsítik a Boráros teret; új gyalogaluljáró épül 1973-1974: Villamosítják a nagykátai vasútvonalat 1973; A metrót is a BKV-hoz csatoljak 1973; Befejeződik a Mill.FAV korszerűsí­tése és meghosszabbítása 1973. VIII.20. Üzembehelyezik a korsze­rűsített fogaskerekű vasutat 1975 Üzembehelyezik a cinkotai autóbuszgarázst 1976; Megnyitják az É-D-i metró első (Deák tér-Nagyvárad téri) szakaszát 1978-1979, Villamosítják a kelebiai vasútvonalat 1978, Megkezdik a Kőbánya- kispesti vasútállomás korszerűsítését 1979, Az utascsarnok felújításával megkezdik a Nyugati pályaudvar korszerűsítését 1980, Megkezdődik Kelenföld vasúi­állomás korszerűsítése 1980: Villamosítják a Ketenfóld-Déli pu közötti vasutvonalat 1901, Befejeződik a Déli pályaudvar korszerűsítésének I üteme 1980: Megnyílik az E-D-i metró máso­dik (Nagyvárad tér-KÓbánya­kispesti) szakasza 1961: Megnyílik az É-D-i m*tró har­madik (Deák tér-FJmunkás téri) szakasza 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom