MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1976

1976-08-25 489. öe. - 1976_VB 489/57

- 2 ­- az Üllői utón a Nagyvárad tér és Belváros között - a metró üzemszünete idején - éjszakai autóbuszközlekedést kell biz­tosítani. - az üzembehelyezésre kerülő metró vonalszakaszon csúcsidőszak­ban - 4 kocsis szerelvények 2,5 percenkénti közlekedtetésével ­óránként 17ooo férőhelyet biztositunk a jelenlegi villamos és autóbuszközlekedés óránkénti, összesen llooo férőhelyével szem­ben. Ez lehetővé teszi az Üllői utón a Nagyvárad tér és Kálvin tér között közlekedő összes villamos és autóbuszviszonylat meg­szüntetését. Az átadáshoz kapcsolódó felszini hálózatmódositás tervezésénél alapelv, hogy a felszinen metróval párhuzamosan haladó, illetve azonos uticélt szolgáló járatok ne közlekedjenek. Egyidejűleg azonban biztositani kell az idősebb, rokkant utasok megfelelő elszállítását is. E szempontok alapján a következőkre hivjuk fel a figyelmet: - a metrószakasz üzembeállításával az érintett területen mintegy 55 %-al több férőhely lesz biztositva mint korábban, ez által az utazás átlagos jellemzői /eljutási idő - kényelem/ lényege­sen javulni fognak, a ráhordó autóbuszviszonylatok egy részénél pedig - amelyek már jelenleg is terelő utvonalakon közlekednek ­arra törekszünk, hogy az utazás jellemzői ne rosszabbodjanak, sőt javuljanak; - a felmérések azt bizonyitják, hogy az Üllői ut vonzáskörzetében minden egyes metró állomás 4oo-45o m-es rágyaloglással elérhe­tő; /l.sz. ábra/ - az Üllői úthoz közel eső térségben továbbra is jelentős kapa­citású felszini viszonylatok fognak közlekedni /pl. a Baross utca, Ráday utca, illetve a Mester utca/. .Ezeknek az utcáknak az átlagos távolsága az Üllői úttól mintegy 6oo méter. Aki te­hát a felszinen kivan utazni, mivel a mozgólépcsőt valamilyen oknál fogva használni nem tudja, az különösebb nehézség nélkül a metrót elkerülheti; 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom