MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1974

1974-03-15 422. öe. - 1974_VB 422/5

- 3 ­vezetőségének kérése megoldható. Ezek reális dolgok, figyelem­be kell venni. Németh Károly et: A Központi Bizottság illetékeseit kérni kell, hogy amikor ál­lást foglalnak ebben, vegyék figyelembe a BPB. kérését is. 2/ Különfélék: a./ Fegyelmi ügyek ; A beterjesztett fegyelmi ügyekben a PBVB. az alábbiak szerint döntött: dr. Izsák Andrásné szigoru megrovás, végső figyelmeztetés pártbüntetését megszüntette, de magatartása miatt dorgálás pártbüntetésben részesitette. Az iskolában levő állapotok kivizsgálására a PVB. egy bizott­ságot küld ki /3 tagú/. A PVB. megbizta a titkárokat a bizottság ki jelölésével.Fel­adatuk lesz, hogy egy hónap múlva jelentsék a PVB-nek a párt­vizsgálat tapasztalatait. Szűcs Farkas Attila pártból való kizárását megerősitette. dr. Tóth István pártból való kizárását megerősitette. /A Par­tizán szövetségtől nem kell vizsgálatot kérni, elég csak jelezni./ Vásári Gyula szigoru megrovás végső figyelemeztetés párt büntetessél a pártba visszavette, és 2 évre eltiltotta párt­tisztség viselésétől. Szabó József megrovás pártbüntetését megerősitette. Liebscher Gusztávné pártból való törlését megerősitette. Gyergyói József megrovás pártbüntetéssel a pártba vissza­vette. Horváth Arpád-ot a pártból kizárta. Tátrai László szigoru megrovás, végső figyelmeztetés párt­büntetésben részesitette. Határozatot kapja: Fegyelmi Csoport. Vb

Next

/
Oldalképek
Tartalom