MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1974

1974-01-04 417. öe.

1974. január 4. • 417. ő‍e. 68 o. 1. A BRFK PB jelentése a X. kongresszus óta végzett munkájáról. Ea.: Balogh József. (Szerkesztett jkv. 3-8., elő‍terjesztés 13-26., határozat 27-30.) 2. A Centenáriumi Operatív Bizottság értékelése a fő‍város centenáriumi évérő‍l. Ea.: Kelemen Lajos. (Szerkesztett jkv. 8-9., elő‍terjesztés 32-62., határozat 63-67.) 3. Különfélék. a. Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 10-11.) Kádár Mihály, Forstner Miklós, Bernáth Ferenc, Szabó Béla, Herwert Miklós, Erdei Árpád, Varga Károly. b. A PTO javaslata a Politikai Fő‍iskola 1974-ben végző‍ hallgatóinak munkabeosztására. (Szerkesztett jkv. 12., elő‍terjesztés 68.) Kovács Lajosné, Czah Ferenc, Kesztyű‍s József, Nádasdi Józsefné, Imre Ferenc, Szabó István, Szabó László, Tancsik Rudolf, Gerda Sándor, Kövesdi Ferencné, Szabó Tamás, Balogh Istvánné. c. Személyi javaslat. (Szerkesztett jkv. 12.) Tiszai István. 4. Bejelentések. (Szerkesztett jkv. 12.) a. Kelen Béla január 16-ától két hétig szabadságon lesz. Ea.: Kelen Béla. b. Tájékoztató a Millenniumi Földalatti Vasútnál elő‍forduló üzemzavarokról. Ea.: Szépvölgyi Zoltán. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom