MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1973

1973-12-21 416. öe. - 1973_VB 416/9

- 7 ­Kérdések: Szabó Piroska et: A lakáaok alapterületét miért nem növelik? A népesedéspoli­tika arra irányul, hogy nagyobb családok legyenek, a lakó­terület pedig nem növekszik? Katona Imre et; Öaazesen mennyi a megépülő lakásszám? Ha felépül egy ház, miért tart hónapokig amig beköltöhetnek a lakók. Nem tartja helyesnek hosszú ideig üresen hagyni ezeket az uj házakat. Kőmivea István eti /válasz/ A lakás alapterületének nagysága két dologtól függ. Elsősorban az egy lakásra jutó költségektol, másrészt a tervezett mennyi­ség teljesítésétől. Ez a ket körülmény határozza meg. Vagy a mennyiségi tervet kell of-ben meghatározni, vagy a költségeket megemelni. Helyes volna, ha a Szovjetunióhoz hasonlóan a ter­veket alapterületben határoznák meg. Tehát nem x. lakást kell megépíteni, hanem y négyzetmétert. A IV. 5 évea tervben 78-80 ezer lakás épül. 47 ezer tanácsi lakáa, 3-3,5 ezer OTP., 26 ezer magánerős, a ehhez jön még 3-4 ezer BM., HM. atb. lakás. 1974-ben arra fogna | törekedni, megrövidüljön a lakáa elké­azülte és a beköltöz'éa között eltelt idő. Pl. a szerződést eddig az IKV-val 15 napon belül kellett megkötni, ezt lerövi­dítik 3-5 napra. Lehet, hogy tanácsi rendeletre lesz szükaég. Hozzászólások: Katona Imre et; Jó érzés volt olvasni a menetközbeni tájékoztatást. Pigyelem­bevéve az előző éveket, lényeges előrehaladás van. Elismerés illeti azokat, akik a kezdeti lépéseket megtették, hogy ne akadályozza semmi a lakásépítési tervek teljesítését. A jövő­ben is fordítsanak erre nagy figyelmet, hogy a szervezetlenség ne legyen akadálya a jó munkának. Borbély Sándor et: Elfogadásra .javasolja a jelentést. A Fővárosi Tanács aki az előkéaziteasel foglalkozott 1973-ban nagyon eredményes munkát végzett. Ezért elismerésünket kell kifejezni. A magánlakásépitéssel kapcsolatban az a kérése, hogy a terü­let-biztositást oldják meg. Ez még nem olyan garantált a mun­káslakások területén pl. mint az állami építkezéseknél. ffeják Emil et: A,középületek, de a lakóházak diszitése, külsejének szebbé tétele is a feladatok közé tartozik. Példaként mondja el, hogy "fekete óvodát" építettek valaho, csak azért, mert a ter­vező igyképzelte el. Ez ellen a tervezés ellen tiltakozni kell. Probléma még a földszint beépítése, a szolgáltató házak nem fedezik az igényt, a földszintekre mindenütt üzleteteket kel­lene épiteni. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom