MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1973

1973-01-05 392. öe.

1973. január 5. • 392. ő‍e. 41 o. 1. A Telefongyár PB jelentése az MSZMP KB 1970. febr. 18-19-ei nő‍politikai határozata végrehajtásának helyzetérő‍l. Ea.: Árokszállási Károly. (Határozati jkv. 3-7., elő‍terjesztés 9­23.) 2. Fő‍városi Tanács VB javaslata Pro Urbe és Pro Arte díj adományozására. Ea.: Szépvölgyi Zoltán. (Határozati jkv. 7., elő‍terjesztés 24-28.) 3. PMO tájékoztatója a Bp. PB, a Fő‍városi Tanács, az SZBT és a KISZ BB 1972. évi külügyi programjáról. Javaslat az 1973. évi programokra. Ea.: Pataki János. (Határozati jkv. 8., elő‍terjesztés 29-34.) 4. Különfélék. a. Fegyelmi ügyek. (Határozati jkv. 8.) Burghardt Imre, Gaál Ferenc, Miskó László, Király István. b. PMO összefoglaló jelentése a Táncsics Gimnázium ügyében tett bejelentésekkel kapcsolatos pártvizsgálatról. (Levéve a napirendrő‍l.) (Határozati jkv. 8., elő‍terjesztés 35­42.) c. Személyi javaslatok. (Határozati jkv. 8.) Pecső‍k László, Darai Imre. 5. Bejelentések. (Határozati jkv. 8.) a. Pál Lénárd január 7-e és 17-e között külföldön tartózkodik. b. A Bp. VB hozzájárult, hogy Skoda Lajos megkapja a Belkereskedelem Kiváló Dolgozója kitüntetést. ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom