MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-08-28 332. öe. - 1970_VB 332/3

2./ Szóbeli tájékoztató az augusztusi "taggyűlések Tapasztalatairól*' Előadó; Dr. Péter János Hozzászóltak: - Kónyi Gyula, - Csillik András, - Dr. Pál Lénárd, - Somogyi Imre, - Németh Károly. A VB. a szóbeli tájékoztatást elfogadta azzal, hogy a munkatervnek megfelelően a következő VB. ülésre Írásos jelentés készült az aug. taggyűlésekről és szó­beli tájékoztatás a szept. havi tag­gyűlések addigi tapasztalatairól. - A szept. 1-i ker. első titkári érte­kezleten tájékoztatót adni a párttag­dijjal kapcsolatban felmerült problé­mára. Javasolni, hogy a ker. PB-k csoporto­san tájékoztassák az alapszervi tit­károkat az Irányelvek és a Szervezeti Szabályzattal kapcsolatos észrevéte­lek összegyűjtéséről. Határozatot kapja; Dr. Péter János et. 3/a. Feladatterv a Politikai Bizottság 1969• jul.2 5T part politikai sté.tusz~ helyzetének rendezésére Ebzot't határozat végre~ Hajtására. A feladattervet a VB. tudomásul vet­te azzal, hogy a feladatok végrehajtá­sát a kerületi.pártbizottságokkal a IX-l-i kerületi első titkári értekez­leten mégegyszer ismertetni szükséges, Előadó; Dr. Péter János Határozatot kapja: dr. Péter János Hozzászóltak: - Kónyi Gyula, - Szépvölgyi Zoltán, - Péter János, - Molnár Ernő, - Németh Károly et-sak. 3/b. Szóbeli különfélék. Szépvölgyi elvtárs kéri a VB. hozzájárulását Bartos István elvtárs felmentéséhez. Bartos elvtársat IX. 15-vel kikérték az OMFB-hez. Uj javaslatot az elnökhelyet­tesre vonatkozóan 2-3 héten belül tudjuk a VB. elé hozni. A VB. a hozzájárulást megadta. Kérése, hogy 2 javaslatot hozza­nak a VB. elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom