MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-01-09 317. öe. - 1970_VB 317/1

MSZMP BU3HP3STI BIZOTTSÁG Párt- éa Tcijaesszervezetek Osztálya 3udape3t t 1970. január 6, KÍ3ZU1T: 25 példányban BAB/1, Kedves Irattár! A Budapesti Párt-Végrehajtóbizottság 1970. .január 9.­én /pén­t eken/, dél eljött 9-órakor üjLáang .tart^ Ilivel az első napirendi pontot a VB. és a BPB,Fegyelmi Bizott­ság együttes ülése tárgyalja, a VB. ü lés a_z_ V_,_em«-J?_0 1_-es helyi­ségben lesz megtartva. 1./ Áttekintés a főváros néhány morállal összefüggő problémájáról. E_lj5adó_.;_ Szegedi Andor elvtárs Meghívottak: Fegyelmi Bizottság tagjai, Brutyó János et, KEB. Kiss József et. Eegy. csop, 2./ Tájékoztató a Munkásőrség 1969. évi munkájáról, 1970.évi főbb feladatairól. Előadó: Kutas János elvtárs Meghív ofca te; Papp Árpád et, a Munkásőrség Orsz.parancsnoka Ruzsbatzky László et, ;í Budapesti parancsnoka Zathureczky Tibor BPB, PTO. 3./ Javaslat Budapest felszabadulásinak 25. évfordulója al­kalmából tartandó ünnepségek részletes'programjára, /szóbeli/ Előadó: Katona Imre et. 4./ KülÖnfélé_k: r a.,/ Személyi javaslatok. /Az anyagokat kérjük az ülésteremben hagyni./ rs i üdvözlettel: * zol Olga/

Next

/
Oldalképek
Tartalom