MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1966

1966-01-14 216. öe.

b. Az IKVO tájékoztatója a fő‍város lakosságának 1965. évi karácsonyi és újévi ellátásának alakulásáról. Ea.: Lénárt József. (Határozati jkv. 6., szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 107-108.) c. A PTO javaslata önálló tagfelvételi és fegyelmi jogú PB-kre. Ea.: Szatmári István. (Határozati jkv. 6., szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 109.) d. A PMO javaslata a Pamutnyomóipari Vállalat üzemi lapja terjedelmének változatlanul hagyására. (Határozati jkv. 6., szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 110-111.) e. A PTO és a PGO tájékoztatója az MSZMP KB Titkárságának az írásos anyagok csökkentésére vonatkozó határozata végrehajtásáról. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 112-114.) f. A Bp. PB Revíziós Bizottsága tájékoztatója az MSZMP KB Titkársága 1965. április 13­ai – a választott pártszervek, valamint a pártapparátus írásos anyagai mennyisége csökkentésére vonatkozó – határozata végrehajtásának ellenő‍rzésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 115-118.) g. A PTO tájékoztatója a sportegyesületi közgyű‍lések tapasztalatairól. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 119-120.) ————————————————————————— MSZMP iratok ————————————————————————— —————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára ——————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom