MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1964

1964-02-10 164. öe. - 1964_VB 164/22

- a>7 ­Biró Mihályné elvtársnő; Szeretnék szóbeli tájékoztatást adni egy fegyelmi ügyről, amely­nek szereplője Rózsa László, a Fővárosi Autóbuszüzem igazgatója. 1937 óta dolgozik a FAÍÍ-nól, 1962 óta a Vállalat igazgatója. Kiderült, hogy fiát egyházi iskolába járatja /a pannonhalmi bencéseknél/. Az V.ker.PB elvi kérdésként tárgyalta az ügyet* A VB elé behívták, ahol elég pártszerütlenül állt a kérdéshez. Kijelentette, hogy meg van elégedve a fia neveltetésével. Ezzel együtt az V.ker.PVB a pártból kizárta. Rózsa László megfellebbez­te a kizárást. Megvizsgáltuk az ügyet. Elvi kérdésként igyekez­tünk az egész embert, összes körülményeivel elbirálni ós ténylegesen alapul vettük, hogy ténykedése az egész népgazdaság szempontjából mit jelent /a csuklós-busz az ő nevéhez fűződik/.Sokat foglalkoz­tunk nevezettel. Ugy nézett ki, hogy ha ragaszkodik a párttagsá­gához, akkor tesz majd lépéseket e fonák helyzet megszüntetésére. A tények: a gyerek baleset miatt nyomorék. Nem is tiltakozott, hogy az intézet papnevelde. Azt vártuk, hogy úgy jön, hogy rendez­ni kivánom az ügyet. s ennek megfelelően "szigorú megrovás"-sal vittük az ügyet a tárgyalásra. Még nem tett lépéseket, s kiderült, hogy az egész dologban a felesége áll mögötte. Azt kérte, hogy az év végéig legyünk türelmesek, akkor megpróbálja rendezni a kérdést. A Fegyelmi Bizottság úgy foglalt állást, hogy összeférhetetlen hogy a pártban meghagyjuk őt. Családi élete rendezetlen, zilált, nem igen törődik a családjával, a Vállalat pártszervezete viszont kiáll mellette. Kérem a PVB állásfoglalását. Kovács Béla elvtárs: Rózsa elvtárs ügye két évvel ezelőtt keletkezett, amikor a gyere­ket az egyházi iskolába Íratták. A gyerek azelőtt úttörő volt, sőt úttörő vezető. Rózsa elvtárs azt mondja, hogy ő akarta állami in­tézetbe adni, de nem volt hely. Felesege jött azzal az ötlettel, kogv egyházi intézetbe adják, ő ezzel szemben nem csinált problémát belőle. A cselekmény mint párttagnak érdekes. Belátja, hogy hibát követett el, rendezni szeretné, de kérése, hogy az iskolaév végéig várjunk vele. A Fegyelmi Bizottság két hét határidőt adott. Le kell zárni az ügyet rövidesen, mert az otthoni és a benti problémái elvonják figyelmet az alapvető dolgokról. Javasolom, hogy adjunk neki 3 hónap engedményt, az iskolaév végéig. Sarlós István elvtárs: Véleményem szerint ez elvi kérdés. Mikor kitudódott az ügy, rögtön felkerestek. Meggyőződésem szerint viszont jó igazgatónak, s akkor is jó, ha minden este imádkozik. Nem papnak, hanem pqpkkal nevel­teti a fiát, s nagyrészt a felesége hatása érvényesül. Mikor az eset törtónt tagjelölt volt, újsütetű igazgató, segitség­re szorult, de nem ment senkihez. Ekkor tanácsolták neki, hogy vi­gye a gyereket a bencésekhez. Gsikesz Józsefné elvtársnő: Rózsa elvtárs úgy került be a pártba, hogy részben vallásos világ­nézetei voltak. A hiba ott történt, hogy mielőtt belépett kellett volna ezeket a kérdéseket tisztázni vele, ami nem történt meg. Nem merte jelezni problémáját. Zavaros a cailádi élete, nem tud ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ll

Next

/
Oldalképek
Tartalom