MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1964

1964-01-27 163. öe. - 1964_VB 163/6

* J egyzőkönyv az KSZMP Budapesti Párt Végrehajtó Bizottság 1964. január 27-i üléséről. Gáspár Sándor elvtárs: Az Írásban kiküldött napirendben némi módosi­tást javasolnék. Elsőként a VB meghallgatná a Fővárosi Tanács illetékes vezetőit az uj Nemzeti Szinház helyének kérdésében. A he­lyet most már ki kell jelölni, ebben állást kell foglalni, mert az idő sürget. Továbbá: tekintve, hogy Tausz elvtársakat meghivtuk a^; első napirendhez, ők is jöjjenek be, s cseréljük meg az igy most már második és harmadik napirendi pontot, mert T a usz elv­társakat érinti a harmadik is. Egyetértenek az elvtársak? A VB egyetért a napirend módositásával. Üdvözlöm a meghivott elvtársakat. J.j Napirenden szerepel az uj Nemzeti Szinház helyének kijelölése . Átadom a szót Szilágyi elvtársnak. Szilágyi elvtárs: Tisztelt Végrehajtó Bizottság! Több vázlatrajzot hoztam az uj Nemzeti Szinháznak a Dózsa Gprgy utón való elhelyezésére. Több helyet megvizsgáltunk - az Engels teret, a Népköztársa­ság utján a Hunyadi tér mellett, a Köztársaság téren a Gáz­müvek helyét, a Városmajort, felderült továbbá a Tanácsház­nak a Madách térre eső frontja, a Rákóczi-Múzeum u., Károlyi kert, Rókus kórház stb. - ezek a helyek nem megfelelőek ilyen nagy objektum épitésére egyrészt mert a belső város­részen a gépkocsik parkírozása és a forgalom problémát je­lentene, azonkivül városképileg sem lenne jól megoldható. A Városmajor mélyen fekvő zöld terület, ez sem lenne jó. A Dózsa György utat találtuk a legmegfelelőbbnek, miután a Nemzeti Szinház mellett a párt felé van egy adósságunk; a kongresszusi koncertterem megépitése. Ezt is itt kellene elhelyezni. Azonkivül tervben van - ugy tudom - egy másik nagy objektum, a magyar ifjúság házának a megépitése. Mindhárom objektum elhelyezése az emiitett részen megoldha­tó lenne. Bzenkivül Tanácsköztársaság Emlékmüvet és Lenin szobrot helyeznénk el itt. Részletesebben: A BUVÁTI-ban házi terv-pályázatot rendeztünk. A Wájhinger­féle alaprajz a következőképpen helyezi el az objektumokat> A felvonulási tér - amely világviszonylatban is az egyik ORSZÁGOS LEVÉLTÁR C

Next

/
Oldalképek
Tartalom