MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1957

1957-07-29 3. öe. - 1957_VB 3/1

t Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1957. július 25. Budapesti Pártbizottság. Kedves Elvtárs! Értesítjük, hogy a Budapesti Párt Végrehajtóbizottság július 29.­én d.u. 3 órakor ülést tart. Napirend: 1./ Jelentés a XIX.ker.--i Pártbizottság munkájáról, különös tekintettel a pártegység megszilárdításá­ért .folytatott harcra. Előadó: Dóra elvt. XIX.ker.-i PB. titkár. Ileg hivottak: Sárosi Imre, Vish József et. XIX. Eer'.-i Pu. Schumeth János XIV.ker. PB, 2./ Budapeeti pártszervezetek tömegpoliti 1 "ai munkája. Elcadój Venéczi János elvt. L!egb ivottak:- Cservenka Ferencné, Galambos Sándor K, V."Jenéi Jenő, Földes Istvánná Budapesti Párt­bizottság, Szálai Vilmos XIII,ker.. PVB. Elekes elvtárs Danuvia. Különfélék: a./ Káderjavaslatok. /Döbrentei elvtársnő fel­mentés iránti kérése/ Előadó: Kovács János elvtárs. b./ Fegyelmi ügyek. Előadó: Szabó Piroska elvtársnő. Elvtársi üdvözlettel: Budapesti Pártbizottság Irodaj; ORSZÁGOS LEVÉtTÁB /

Next

/
Oldalképek
Tartalom