MSZMP Budapesti pártértekezletei (HU BFL - XXXV.1.a.2.) 1980

1980-03-08 7. öe. - 1980_PE 7/2

-i­A pártértekezlet első napi, 198o március 8-i tanácskozása Méhes Lajos, az MSZMP Budapesti Bizottságának első titkára: Tisztelt pártértekezlet! Szeretettel üdvözlöm a Budapesti Pártbizottság nevében a Párt­értekezlet valamennyi résztvevőjét. Amint az az elvtársak előtt ismeretes, ahhoz, hogy egy pártértekezlet meg tudja kezdeni a munkáját, előbb különböző tisztségviselőket kell választanunk. Meg kell választani a pártértekezlet elnökét, az elnökség tag­jait, a jelölőbizottság, a mandátumvizsgáló bizottság, a szava­zatszedő bizottság elnökeit és tagjait. A párt végrehajtó bizott­ság a munka segítése végett előre Írásban kiosztotta az elvtár­sak között ezekre a tisztségekre a javaslatokat. Bizom abban, hogy módjuk volt az elvtársaknak át is tekinteni a javaslato­kat. Megkérdezem, hogy sikerült-e elolvasni. Van-e az elvtársak­nak észrevétele, megjegyzése a javaslatokkal kapcsolatban? /Nincs/ Amennyiben nincs - elvtársak -, akkor kérem, hogy ktildöttigazol­ványukkal szavazzanak. /Megtörténik/ Köszönöm szépen. Ellenpró­bát kérek. Tartózkodott-e valaki a szavazástól? Nem tartózkodott. Akkor megállapítom, hogy a pártértekezlet a beterjesztett javas­latokat elfogadta. Felkérem az elnökség tagjait, foglalják el helyüket az elnökségben. /Az elnökség tagjai elfoglalják helyüket. Taps/ Hegedűs D.Géza, a Vi'gszinház művésze, alapszervezeti párttitkár elszavalja Váci Mihály: EztjLtt, most cimü versét./Taps./

Next

/
Oldalképek
Tartalom