MSZMP Budapesti pártértekezletei (HU BFL - XXXV.1.a.2.) 1962

1962-10-31 3. öe. - 1962_PE 3-I/499

Kis a Dezső a Budapesti Pártbizottság titkár elvtársnalc Budape s t. Örömmel olvastuk a pártértekezlet beszámolójában,azt a "bejelentését és vélemény nyilvánít ásat, hogy más alapokra kell helyezni a lakóselosz­tást ugy,hogy a lakásigénylök anyagi helyzetüknek megfelelően járulja­nak hozzá az uj lakások-épitéséhez.Szen intézkedést nagyra becsüljük, elsősorban abból a szempontból,hogy vannak olyan dolgozó személyek ahol Lndaketten dolgoznak havi kerese': e -aládja a 3000-4000 frtot,De az alacsonyabb keresettel birő dolgosok is szivessen hozzájárulnának egy flfc uj lakás felépitésóhe&-.Csak lakáshoz tudjalak jutni.Számtalan estben olyan kis létszámú családok jutnak ingyen uj 2 szóba komfort lakásokhoz, a kiteek keresete meghaladja a 3000-3500 forintot,plsz még takarékban is van nekik kb 30.000 frt.Természetesen ilyen esetben a többi lakásigénylö bossankodik és nem jószemmel nézi ezzen intézkedést. Természetesen káros,ugy az államra nézvp,mint a fővárosi tanácsra, hogy ilyen keresettel birá személyek ingyen jutnak lakáshoz,holott i­lyen épitkezések ugy az államnak,mint a fővárosi tanácsnak rengeteg pénz­beni kiadásba kerül. Tehát egyetértünk Kiss Dezső stb elvtárs előterjesz­tésében. Anyiban,hogy az illető lakásigénylö a reá kirótt pénz^eni össze­get eseklappon befizeti ennek alapján lakás iránti előjegyzését vételez-' ^ zék.^g .gsjk^g^yan lakásigénylök részére,a kik legalább is 3 éve állandó budapesti lakással rendelkeznek.Ezzel is megfékezzük a vidékiek bpestre való beözönlését.Ilyen alapon a lakáskérdés gyorsabban megoldható. Bizunk benne,hogy a közvélemény nagy szeretettel hozzájárul a párt általi bölcs intézésében.Egyben kivánunk sok szerencsét,ezen lakáskérdés ügyben való mielőbbi intézkedésüket. •Budapest 1962 okt 30. Elvtársi üdvözlettel <§AVLAS£ ISTVÁN w^esi, Vili. Vajda Hunyad-u* 33. 433

Next

/
Oldalképek
Tartalom