MSZMP Budapesti pártértekezletei (HU BFL - XXXV.1.a.2.) 1962

1962-10-31 3. öe.

1962. október 31–1962. november 1. • 3/I-II. ő‍e. 542+301 o. Napirend elő‍tt: A pártértekezlet elnökségének és bizottsági tagjainak megválasztása. Ea.: Kelen Béla. (Szerkesztett jkv. I/3-7.) (Névsor.) 1. A Bp. PB munkájáról szóló beszámoló vitája. Ea.: Kiss Dezső‍. (Szerkesztett jkv. I/7-173., elő‍terjesztés I/183-224.) A Revíziós Bizottság munkájáról szóló beszámoló vitája. Ea.: Gallai Lajos. (Szerkesztett jkv. I/7-173., elő‍terjesztés I/225-233.) A Bp. PB jelentése a fő‍város hároméves fejlő‍désérő‍l (1959–1962). (Szerkesztett jkv. I/7-173., elő‍terjesztés I/236-274., határozat I/274-282.) 2. A VIII. kongresszus küldötteinek, a Bp. PB tagjainak és póttagjainak, valamint a Revíziós Bizottság tagjainak megválasztása. (Szerkesztett jkv. I/173-182., elő‍terjesztés I/283-311.) (Névsor.) 3. A pártértekezlet elő‍készítésével és lebonyolításával kapcsolatos anyagok. (I/312-543., II/1­301.) ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom