MDP Budapesti Titkárságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1949. szeptember 27. - 1949. október 25.

1949. október 18.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1949. október 18. 140. ő‍e. 129–190. o. Napirend elő‍tt: Tájékoztató a Szervező‍ Bizottság ülésérő‍l. Ea.: Simon Lajos. (Szerkesztett jkv. 129.) • Ő‍szi mező‍gazdasági munkák. • A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége munkaterve. • Sztálin születésnapjával kapcsolatos felajánlások. • Tagjelöltfelvétel. 1. A Szervezési Osztály jelentése a tag- és tagjelöltfelvételrő‍l. Ea.: Vándor Béla. (Szerkesztett jkv. 129-132., elő‍terjesztés 140-147.) 2. A Szervezési Osztály munkaterve 1949. október 15-tő‍l december 31-ig. Ea.: Vándor Béla. (Szerkesztett jkv. 133-135., elő‍terjesztés 148-152.) 3. Az Ipari és Termelési Osztály munkaterve 1949. október 15-tő‍l december 31-ig. (Napirendrő‍l levéve.) (Szerkesztett jkv. 135., elő‍terjesztés 153-156.) 4. Jelentés a tervkölcsönjegyzés kiértékelésérő‍l. Ea.: Biró László. (Szerkesztett jkv. 135-138., elő‍terjesztés 157-168.) 5. Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 138., elő‍terjesztés 169-179.) Éberle Lajosné, Tárnok Jenő‍, Balázs Emma, Jánki [], Kloczek Károly, Molnár Győ‍ző‍né, Varga [], Juhász János, Sinka István, Egri Sándor, Sárközi Árpád, Tóth Kálmán, Szabó Zoltán, Papp Béla. 6. Solt []né és Muzamel [József] fegyelmi ügye. (Szerkesztett jkv. 138., elő‍terjesztés 180.) 7. Különfélék: • A Weiss Manfréd Gyár és Csepel város pártellenő‍rzése a Titkárság és az APO tagjainak bevonásával. (Szerkesztett jkv. 138.) • Javaslat Nagybudapest közigazgatási megszervezésére, területi kialakítására. (Szerkesztett jkv. 139., elő‍terjesztés 181-187.) • Budapest polgármesterének javaslata a Hő‍sök terén lévő‍ Millenniumi Emlékmű‍ elbontására vagy áthelyezésére a felvonulások és tömeggyű‍lések helyének biztosítása miatt. A Szervező‍ Bizottság levele a május 1-i honvédségi díszparádé (díszszemle), valamint a tömegfelvonulás helyszínének kijelölésérő‍l a Népligetben. (1949. november 2-i levél, jegyző‍könyvben nem szerepel.) (Elő‍terjesztés 186-188.) • A Karolina úti egyéves pártfő‍iskola kérése a Nagybudapesti Pártbizottsághoz, hogy a kerületi titkári és a fontosabb széleskörű‍ értekezletekre az oktatók meghívót kapjanak. (Jegyző‍könyvben nem szerepel.) (Elő‍terjesztés 189-190.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom