MDP Budapesti Titkárságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1949. augusztus 16. - 1949. szeptember 20.

1949. szeptember 6.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1949. szeptember 6. 139. ő‍e. 102–167. o. Napirend elő‍tt: Tájékoztató a Szervező‍ Bizottság határozatairól. Ea.: Kovács István. (Szerkesztett jkv. 102-103.) • A Veszprém Megyei Pártbizottság munkája. • Tervkölcsönjegyzés. • A VIT értékelése. • Tagosítással kapcsolatos problémák. 1. A termelékenység növelésével kapcsolatos további feladatok. Ea.: Biró László. (Szerkesztett jkv. 103-107.) 2. Javaslat az önálló pártszervezetek pártapparátusának biztonságának és politikai éberségének megjavítására, valamint a bizalmas ügykezelés bevezetésére. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 107., határozat 112-115.) 3. Az APO javaslata az általános és középiskolai beiskolázással kapcsolatos politikai teendő‍kre. Ea.: Hetényi István. (Szerkesztett jkv. 107-108., elő‍terjesztés 116-117.) 4. A Szervezési Osztály jelentése a Minisztertanácsnak az építő‍iparra vonatkozó határozata óta tapasztalt állapotokról. A Nagybudapesti Pártbizottság építő‍iparral foglalkozó bizottságának munkaterve 1949. szeptember 1-tő‍l 1950. január 1-ig. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 108­110., elő‍terjesztés 118-130.) 5. Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 110-111., elő‍terjesztés 131-163.) Csányi Lászlóné, Korda Sándorné, Nyíri István, Bizám Lenke, Igaz Sándor, Bede Sándorné, Solt Imréné, Holacsek Szaniszló, Porgányi Péter, Horváth Pál, Tóth Zoltán, Csongrádi István, Nagy István, Szatmári Rudolf, Érdi Simon, Dunka Sándor, Bekli Sándor, Kömöz István, Gulyás László, Ilniczky Józsefné, Kiss József, Wisinger Andrásné, Fazekas József, Szanyi Jenő‍, Kolter László, Királyhegyi Róbertné, Farkas Júlia, dr. Lázár Miklósné, Kernya Tibor, Marjai József, Békési László, Barka János [Borka János], Muzammel József. 6. Különfélék. • A Nagybudapesti Pártbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívottak: Háder István (Hidas István), Nagy Mária, Biró Ferenc. (Szerkesztett jkv. 111.) • Javaslat a Nagybudapesti Pártbizottság titkáraira és osztályvezető‍-helyetteseire. (Szerkesztett jkv. 111., elő‍terjesztés 164.) Mező‍ Imre, Apró Antalné, Biró László, Molnár László, Pesti Endre, Biszku Béla, Kovács Endre, Maleskovics Lajos, Szabó Zoltán. • A Gazdasági Osztály javaslata az alapszervezetekben folytatott pártszerű‍tlen pénzgyű‍jtések letiltására. (Szerkesztett jkv. 111., elő‍terjesztés 165-167.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom