MDP Budapesti Titkárságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1949. augusztus 16. - 1949. szeptember 20.

1949. augusztus 16.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1949. augusztus 16. 139. ő‍e. 1–74. o. Napirend elő‍tt: Tájékoztató a Szervező‍ Bizottság határozatairól. Ea.: Kovács István. (Szerkesztett jkv. 1-3.) • Tervkölcsön elő‍készítése. • A 10-es csoportok átnevezése pártcsoportnak. • A pártbizalmiak feladatai. • A Szakszervezeti Tanács javaslata az üzemi bizottságok megerő‍sítésére és a mű‍helybizottságok megszervezésére. 1. A Szervezési Osztály javaslata az önálló kerületi és üzemi pártbizottságok átszervezésére. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 3-6., elő‍terjesztés 12-32.) 2. Fegyelmi javaslatok a Nagybudapesti Pártbizottság osztályainak és a kerületi, városi és községi pártszervezetek ellenő‍rzése során az éberség terén tapasztalt hiányosságok miatt. Ea.: Simon Lajos. (Szerkesztett jkv. 6-7., elő‍terjesztés 33-36.) Soltész Józsefné, Ladányi Endre, Földes Jánosné, Gyulai Antal, Bán Sándor, Várnai Vilmosné, Wimmer Gyula, Csoma Aranka, Antonovics László, Bartha Edit, Magony Terézia, Vészi Éva, Dabrónaki Gyula, Szabó [], Somló [], Kádár Józsefné, Csatlós Andrásné, Stroh Endre, Hauri Katalin, Gáspár Gézáné, Békés Jenő‍, Köves Imréné, Joó István, Várkonyi György, Koós Imréné, Güncz László, Abonyi László, Gólya József, Zsufa Szabolcs, Mandel Béláné, Dózsa Tihamér, Kaszás Nándor, Vincze Ferenc, Szakács József, Sas János, Rudas Nándor, Fekete Sándorné, Csikós Lajos. 3. Az Oktatási Osztály munkaterve 1949. augusztus 15-tő‍l 1950. február 15-ig. Ea.: Molnár László. (Szerkesztett jkv. 7-9., elő‍terjesztés 37-45.) 4. Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 9., elő‍terjesztés 46-62.) Dr. Ambróczy Kálmán (Ambrózy Kálmán), Brand Ferenc, Czene József, Dékány János, Gyarmati Jánosné, Gyermei János, Kárpáti Ibolya, Katrinka Barnabás, Kiss Sándorné, Lakatos Sándor, Salgó Andorné, Sárközi Rezső‍, Szabadi Ferenc, Dezső‍ [], Síkfalvi József, Tarbai Ilona, Teschler Ferenc, Vass Henrikné, Pécsi László. 5. Különfélék. • Javaslat a következő‍ titkári értekezlet napirendjére. (Szerkesztett jkv. 10.) • A Szervezési Osztály javaslata honvédtiszti toborzásra. (Szerkesztett jkv. 10., elő‍terjesztés 63.) • Beszámoló a VIT-tel kapcsolatos rendezvényekrő‍l. (Szerkesztett jkv. 10.) • A Propaganda Osztály feljegyzése az augusztus 20-i ünnepség elő‍készítésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 10., elő‍terjesztés 64-72.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom