MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1955. június 28. - 1955. július 5.

1955. június 28.

ORSZÁGOS LEV^LTAB. :udapast, 1955. június 24. BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG Budapest, 1953. junias 24. Irodája. Kedves c 7lk.át> Elvtárs! Értesítjük, hogy a Budapesti Párt- Végrehajtóbizottság 1955. június 28.-án kedden d.u. 1 órakor ülést tart. Napirend: ~ds*rí^ i £./ Jelentés a párttagság mozgásáról és a Központi Vezetőség­re" nek a párttagság átjelentkezési rendjéről hozott h^táro­' zata végrehajtásának eredményeiről. El őadó: Kovács Endre elvtárs. M eghívottak: Bárányos József elvtárs K.V.Tagnyilvántartási Alo. Kónyi Gyula " XIII. ke,r. PVB. .^"Szendrődi Rudolf » MÁVAG PB. titk. ? Héhes Lajos " ' BP3. ~ - jCeleti Ernő ! ' BPB. 14.15 2./ Javaslat a budapesti termelőszövetkezetek megerősítésére, továbbfej lesztésére. Előadó: Mező Imre elvtárs. Meghívottak: v, JMKO^Í gpffSMgc elvtárs K.V.Mezőgazd .Oszt. i J u- " 3aran y ai János " Városi Tanács elnök h. ­jpAiu, .u ILI&JII. Lakatos "Sándor " Városi Tanács Mazőgazd.O. Béres Sándor " TSz. Tanács titkár Hateovics József " Bp-i Gépállomás igazg. *| Király Gergely " BPB. ' Máreisz Antal » F.2Í. tsz. főoszt.vez. f hí, . *,/ Előterjesztés Budapest élelmiszer ellátásáról. Előadó: S»toe3"»aéfld w '5 Ív t ár s /Be Iker .Min ,h t /s>tAÖ. • ,?" h ^' %Thivott ak ; ti*»>rs«J*r«* i Antos István elvtárs K.V, • . ' \ f , .Rootáo latv>i " Városi Tanács elnök h.­bcrnlftí * Farkas Pál " Városi Tanács Keresk.O. rl ip-lriW víjz. Fenyvesi Gáborné " Á.B. elnök , Poór Antal, " BPB. 4./ Különfélék: a. / A Budapesti Népnevelő júliusi számának tematikája. b. / Személyi javaslatok. /* i - Elvtársi üdvözlettel: ÍM-h *->m/b> f Budapesti Pártbizottság Irodája, \

Next

/
Oldalképek
Tartalom