MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. október 21. - 1954. október 26.

1954. október 21.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. október 21. 115. ő‍e. 1–149. o. 1. A Hazafias Népfront tanácsválasztási akcióprogramja. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 3-12., elő‍terjesztés 31-43.) 2. Beszámoló a tanácsválasztás elő‍készítésérő‍l. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 13-26., határozat 44-45.) 3. Különfélék. • Az Adminisztratív Osztály javaslata a Budapesti Városi Tanács korábbi tagjainak újraválasztására. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 46-55.) • Az Adminisztratív Osztály javaslata a Fő‍városi Tanács, a Fő‍városi Tanács VB, valamint a kerületi tanácsok személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 56-83.) • A PTO javaslata a Földalatti Vasútépítő‍ Vállalat és a Közlekedésépítő‍ Vállalat pártszervezeteinek átszervezésére. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 84-85.) • Az APO javaslata a Pártoktatók Háza november–decemberi programjára. (Szerkesztett jkv. 26-27., elő‍terjesztés 86-90.) • Javaslat az Esti Budapest című‍ lap szerkesztő‍ségének átszervezésére. (Szerkesztett jkv. 27.) • A PGO javaslata a DISZ Budapesti Bizottságának a pártházba történő‍ beköltöztetésére. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 91.) • Az APO javaslata a Lenin Intézet és a Budapesti Konzervgyár lapjának megjelentetésére. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 92-93.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 27-28., elő‍terjesztés 94-117.) Ladányi Sándor, Varga Péter, Majdányi József, K. Nagy Sándor, Pulai Miklós, Bujtás Mihály, Kovács István, Róth Károly Dénes, Deáki Imre, Nagy Dezső‍, Kocsis Károly, Szabó László, Réti Sándor, Veres István, Bojti István, Bass Tiborné (Steiner Anna). • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 28-29., elő‍terjesztés 118-149.) Bánkúti Antal, Kádár Gyula, Szalva Jánosné, Perényi Mihály, Saly László, Laczkó Gyuláné, Vaszilievics Jánosné, Fischer Tibor, Andrásfay Endre, Kalocsai György, Balassa János, Horváth Lajos, Vörös József, Gál József, Koch István, Pongrácz Lajos, Ormos Magda, Ács Miklós, Magó István, Udvarhelyi Andrásné, Pusztai Béla, Rajki László, Okányinagy Miklós, ifj. Fekecs Sándor, Boka Miklós, Szilágyi Károlyné, Nagy Lászlóné Arató István, Volczer Árpád, Kormai Sándor, Ildzsa István. • Javaslat az október 26-i végrehajtó bizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 29-30.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom