MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. október 5. - 1954. október 11.

1954. október 5.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. október 5. 114. ő‍e. 1–166. o. 1. A Fő‍városi Tanács VB jelentése Budapest téli ellátásáról. Ea.: Sásdi Sándor. (Szerkesztett jkv. 3-11., elő‍terjesztés 26-35.) 2. A Budapesti Pártbizottság IV. negyedéves munkaterve. Ea.: Kovács István. (Szerkesztett jkv. 12-15., elő‍terjesztés 36-42., határozat 43-48.) 3. Különfélék. • Javaslat az ötödik – új – titkár kinevezésére. (Szerkesztett jkv. 15.) • Az Adminisztratív Osztály javaslata a Fő‍városi Tanács személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 15-18., elő‍terjesztés 49-60.) • A PTO javaslata a budapesti és kerületi népfrontbizottságok tagjainak, valamint tisztségviselő‍inek, továbbá a kongresszusi küldöttek személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 19-20., elő‍terjesztés 61-75.) • Javaslat az október 12-i aktíva napirendjére. (Szerkesztett jkv. 20-21.) • Az Adminisztratív Osztály javaslata a II., a VIII., a XII., és a XIII. kerületi Tanács és Tanács VB személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 21-22., elő‍terjesztés 76-93.) • Az APO javaslata a budapesti propagandaaktiva napirendjére. (Szerkesztett jkv. 22., elő‍terjesztés 94-95.) • Az APO javaslata a Budapesti Népnevelő‍ című‍ füzet októberi számának összeállitására. (Szerkesztett jkv. 22., elő‍terjesztés 96-97.) • A PTO javaslata a volt három hónapos pártiskolai oktatók elhelyezésére. (Szerkesztett jkv. 22., elő‍terjesztés 98.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 22-23., elő‍terjesztés 99-117.) Varga Károly, Katrics Béla, Lakatos Péterné, Ladányi Sándor, Marosi Ottó, Béza Elemér, György Ferenc, Kisvári Béla, Bencze József, Ruzsányi Tivadar, Wéber József, Szücs Endre, Horváth János. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 23-25., elő‍terjesztés 118-166.) Franczia Erzsébet, Vaktor Erzsébet, Bogos Lő‍rinc, Kiss István, Zentai Sándor, Kovács József, Dudás Sándor, Funk Zoltán, Szabó Béla, Füleki Ferenc, Bodóczi Sándor, Óvári János, Kubicsek Imre, Mányi Benő‍, Szű‍cs Gyuláné, Jurász József, Südi László, Fehérvári Nándor, Ambrus György, Benczédi István, Tóth Sándor, Brüller Lászlóné, Sándor Andrásné, Hidegföldi Antal, Németh Teréz, Kádár György, Meggyes Károly, Ring Róbert, Kovács István, Faragó Gézáné, Csiki Dezső‍né, Sugár Zsigmond, Neumann Rafael, dr. Severini Erzsébet, Ritter Endréné, Kiss István, dr. Zsolnai Imréné, Kovács Lajos, Siklós Dezső‍, Zsiborás János, Kiss Jenő‍, Varga Jánosné, Szabados Molnár Sándorné, Bajer Géza, Ambrus Sándor, Geltz Antal, Bárnyi Dezső‍, dr. Botár Gyula. ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom