MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. szeptember 28.

1954. szeptember 28.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. szeptember 28. 113. ő‍e. 1–146. o. 1. A XXII. kerületi Pártbizottság jelentése területi agitációs munkájáról. Ea.: Sző‍ke Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-10., elő‍terjesztés 30-36.) 2. Tájékoztató a békekölcsönjegyzésrő‍l. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 11-15.) 3. A XVII. kerületi Pártbizottság jelentése a Központi Vezető‍ség és a Minisztertanács 1953. december 19-i határozatának végrehajtásáról. Ea.: Bányai Gyula. (Szerkesztett jkv. 16-20., elő‍terjesztés 37-45.) 4. Tájékoztató a munkaversenymozgalomról. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 21-26.) 5. Különfélék. • Irányelvek a kerületi népfrontgyű‍lések megszervezésére. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 46-48.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 49-53.) Domonkos Géza, Kunnert Ferenc, Vigh László, Simon Ferencné, Bertóti László. • Az Adminsztrtív Osztály javaslata a III., a IV., az V., a VII., a XI., a XVI., a XX., a XXI. és a XXII. kerületi Tanács és Tanács VB személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 27-28., elő‍terjesztés 54-97.) • Velkei János fegyelmi ügye. (Szerkesztett jkv. 29.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 29., elő‍terjesztés 98-145.) Fekete Dániel, Dinnyési Ferenc, Sántha Károlyné, Horváth Erzsébet, dr. Ványolós János, dr. Botár Gyula, Varga István, Rózsa Pál, Kovács Károly, Weiszkopf Andrásné, Svéd Jenő‍, Svéd Jenő‍né, Lovas Pálné, Lévai Imre, Dredán Istvánné, Bodoki István, Falus Tamás, Nádasdi Imréné, Fenyvesi Jánosné, Polyák Istvánné, Somogyi László, Scharsmidt Aladár, Császár Mihályné, Lakatos János, Lauer Alajos, Veleki János, dr. Gyenes Rózsa, Gerő‍ Andor, Hágenburg János, Forrai Péter, Czelle János, Marton József, Boros András, Ecetes Alajos, Molnár Sándor, Sziklai Lajosné, Sziklai Lajos, Selinkó István, Gasser Mihály, Leskó András, Soproni Györgyné, Alzner Lajos, Sarlós János, Ildzsa István, Pintér Ferenc, Szalai Tiborné, Molnár Béla, Váczi István, dr. Eperjesi Géza, Derzsi Lajos. • Javaslat az október 5-i végrehajtó bizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 29., elő‍terjesztés 146.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom