MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. szeptember 7. - 1954. szeptember 14.

1954. szeptember 7.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. szeptember 7. 112. ő‍e. 1–81. o. 1. Javaslat a XIII. kerületi Pártbizottság jelentése tárgyalásának elhalasztására. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 3.) 2. A X. kerületi Végrehajtó Bizottság jelentése a dolgozók helyzetének, munkakörülményeinek javitására tett intézkedéseirő‍l. Ea.: Békési László. (Szerkesztett jkv. 3-14., elő‍terjesztés 26­31.) 3. Beszámoló a tanácsválasztások elő‍készítésérő‍l. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 15-23.) 4. Különfélék. • A PTO javaslata a Budapesti Pártbizottság volt három hónapos pártiskolája oktatóinak áthelyezésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 32.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 23-25., elő‍terjesztés 33-60.) Bedő‍ Sándor, Buczi Sándor, Sós Tiborné, Turi Pálné, Simon Istvánné, Illing Károlyné, Fejér Anna, Bátorfi József, Szabó Sándorné, Podmaniczki János, Szabó Károly, Balázs Lajos, Gábor Zoltánné, Szabados László, Szücs Ferenc, Ónódi György, Szilágyi Imréné (Képes Ilona), ifj. Madai András, Kiss József, Bodó László, Katona Kálmán, Nagy Károly, Czink Jakab, Bodor Gyula, Fülöp Pál, Kádár János, Kalocsai Sándor, Chikán Lajos, Kiskapusi László, Biró Lívia. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 61-81.) Panka Erzsébet, Percze Erzsébet, dr. Siklós Istvánné, Murai György, Juhász Józsefné, Garamvári Pál, László Anna, Weiszhausz Sándor, Vermes Lajosné, Németh Sándorné, Csekő‍ Ágoston, Fényes Zsigmond, Szenes Ibolya, Vécsei Béláné, Kvasz Mihály, Ulmer Endréné, Póta Jánosné, Kő‍szegi András, Anderka János, Visnyovszki Antal. • Javaslat a szeptember 14-i végrehajtó bizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 25.) • Javaslat a gazdasági, állami és pártvezető‍k számára küldendő‍, a választási politikai munkára felhívó levél elkészítésére. (Szerkesztett jkv. 25.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom