MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. augusztus 17. - 1954. augusztus 24.

1954. augusztus 17.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. augusztus 17. 111. ő‍e. 1–86. o. 1. Az APO jelentése az agitációs munka egyes szervezeti kérdéseirő‍l. Ea.: Lázár Ferenc. (Szerkesztett jkv. 3-13., elő‍terjesztés 25-29., határozat 30-36.) 2. A VII. kerületi Pártbizottság jelentése a kerület kereskedelmi pártszervezeteinek munkájáról. Ea.: Takács László. (Szerkesztett jkv. 14-19., elő‍terjesztés 37-41.) 3. Különfélék. • Beszámoló a tanácsválasztás feladatairól. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 19-22.) • Javaslat a Budapesti Bizottság Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetemének tanmenetére. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 42-45.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 46-59.) Nagy Zoltán, Quincz Józsefné (Hutschneider Gizella), Tamás Lajos, Várhegyi Hedvig, Mayer Imre, Hideg Erzsébet (Déri Ernő‍né), Pozdorai László, Wiesner János, Hantos János, Török Noémi, Kiss János, Szabó István, Vaskó Lajos, Váradi Andorné. • Javaslat a Budapesti Pártbizottság Fegyelmi Csoportjához társadalmi munkatársak jelölésére. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 60-61.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 62-85.) Palócz Géza, Sipos László, Rudas Ede, Bálint László, Torda Ferenc, Bognár Gyula, Bizderi Károlyné, Gruber Dezső‍né, Dlusztusz Imre, Farkas Adorján, Kutiván Dezső‍, özv. Kovács Mihályné, Székely Sándorné, Krémer György, Fischl Zoltán, Czenker Pál, Kúti István, Takács Sándor, Skultéti Árpádné, Vilita József, Csécsei Miklósné, dr. Hedri Gabriella, Budai Nándorné, Bánki Ernő‍, Bors Jenő‍né. • Javaslat az augusztus 24-i végrehajtó bizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 86.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom