MDP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. július 6.

1954. július 6.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. július 6. 108. ő‍e. 1–152. o. 1. Javaslat a Budapesti Végrehajtó Bizottság politikai és szervezeti vezetésének legfontosabb kérdéseire. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-13., elő‍terjesztés 26-53.) 2. Jelentés az 1953/54-es pártoktatási évrő‍l. (Szerkesztett jkv. 14.) 3. Különfélék. • A DISZ Budapesti Bizottságának tájékoztatója az ifjúság augusztus 7-i jelmezes felvonulásáról. (Szerkesztett jkv. 14-15., elő‍terjesztés 54-56.) • A DISZ Budapesti Bizottságának tervezete Ságvári Endre halála 10. évfordulójáról történő‍ megemlékezésre. (Szerkesztett jkv. 15-17., elő‍terjesztés 57-58.) • Az APO javaslata a kongresszusi anyag feldolgozására. (Szerkesztett jkv. 17-18., elő‍terjesztés 59-62.) • A PTO javaslata a XVI. kerület és a Rákosi Mátyás Mű‍vek Pártbizottsága és Végrehajtó Bizottsága személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 63-71.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 18-19., elő‍terjesztés 72-84.) Aczél Tamás, Sulia Ede, Szölgyéni Pál, Pamuk István, Gazsó Ferencné, Ambrus László, Kocsor Ferenc, Szamosvölgyi Lajos, Katona László, Szabó Jenő‍, Juhász Péter. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 85.) • Javaslat a július 13-i végrehajtó bizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 86.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 87-131.) Füredi Zoltán, Flesch György, Fodor Imre, dr. Mesterházi Lajosné, Szántó Erzsébet, Sebő‍k Károly, Sipos Ferenc, Sárközi János, Magyarossy József, Négyökrü Pál, Braun Gusztáv, Badacsonyi István, Mátyás Elemér, Gáspár Gézáné, Kellner Gyula, özv. Orbán Tiborné, Lovas Zoltán, Kónya László, Erdő‍s László, Gyöngyösi József, Szabó Rózsa, Kulcsár Margit, Brenner Róbertné, Biró József, Raffai Gusztávné, Lukácsi Béláné, Lakatos György, Virágh István, Viczián Pál, Szű‍cs József, Lő‍rincz Ferenc, Krizsán Zsigmond, Monos Ferenc, Gáspár Ernő‍, Branauer László, Hlavatti Károly, Blaskovits Sándor, Farkas Zoltán, Pócs Lajos, Kovács János, Kovács Lajos, Zana Albert, Kovács János, Geleta János, Pál Sándor, Hosszú Béla, Guzi Imre, Horváth István, Magyar Imréné, Szegedi Mihály, Kisdaróczi Rezső‍, Hornok László, Petrus László, Lentulai György, Nagy Károly, Kiss Ferenc, Mészáros József, Kócsor László, Marczin József, Stábel Imre, Szabó Margit, Jakl Józsefné, Kiss Jenő‍, Németh Gyula, Fürtös László, Ácsai Antal, Deák Józsefné, Jávor János, Abai Antal, Horváth Ferenc, Ruzsák Rafael, Sipos L. Béla, Béres Bálint, Géczy Bálint, Pallaga István, Szabó József, Bujdos Pál, Zsigmnod András, Szekrényes Sándorné, Oravecz Mihály, Mészáros József, Piel István, ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom