MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. május 18.

1954. május 18.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. május 18. 105. ő‍e. 1–138. o. 1. A Rákosi Mátyás Mű‍vek Pártbizottságának jelentése a Központi Vezető‍ség 1954. február 8-i – a párt népnevelő‍ munkájáról szóló – határozata végrehajtásáról. Ea.: Korbéli Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-18., elő‍terjesztés 31-53.) 2. Tájékoztató a kongresszusi versenyrő‍l. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 19-26.) 3. Különfélék. • A PTO javaslata a VII. kerületi Pártválasztmány és Pártbizottság személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 54-59.) • A PTO javaslata a takarító dolgozók üzemi munkások közé történő‍ besorolására. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 60.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 61-62.) Vidák József, Lenkei Lajos. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 27., elő‍terjesztés 63.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 27-30., elő‍terjesztés 64-134.) Rónai Árpád, Jávor Lajos, Sáfrán László, Ács Miklós, Engelhardt Mihályné, Tamás Lajos, Schwartz József, Pöcze Ferencné, Sámuel László, Mérő‍ Lajos, Lugosi Sándor, Deák András, Hű‍vös István, Sajtós Kálmán, Pless László, Váli Ferenc, Váli Gábor, Fekete Béla, Antalffy Béla, Bán Tibor, Falussy Lászlóné, Singer Sándor, Gátos Dezső‍, Baltazár Gáborné, Bakcsi József, Vámos Imre, dr. Erdő‍s Tamás, Basnák Sándor, Olbort József, Bánk László, Zsolnai Imre, Tessényi Jánosné, Palkovics József, Madocsai László, Török Dezső‍, Kenedi Jenő‍, Balosits Károlyné, Basa György, Fóti Lászlóné, Darás Léna, Bolgár Miklós, Vajda József, Kovács Kálmán, Bognár István, Beck Péter, Brinner Ödön, Dán Sándor, Dénes Edit, Varga István, Rauth József, Lóvai Sándor, Cser Tivadar, Keitner Ernő‍, Reif Márton, Juhász Gábor, Bende Lajos, Finta Gyula, Kulcsár Mihály, Patzkó Jenő‍, Szekeres Ferenc, Deményi Ferenc, Balogh János, Csornai Anna, Grő‍ber László, Wetzel Jánosné, Nagy Imre, B. Kiss Sándor, Majer Imréné, Sáska Sándor, Bótha György, []zentár József, Méreg Sándor, Gelencsér Ferenc, Szász Ferenc, Koródi Imre, Jáger János, Rákosi Ferenc, Horváth György, Tacy Vilmosné, Gál Sándor, Mayer András, Kalocsai György, Burján Antal, Terényi László, Szarka Jenő‍né, Weisshauss Sándor, Hegedű‍s Mihályné, Bulejkó József, Szabó Antalné, Dignisz Mária, Rattler Tiborné, Klinkó Klára, Majoros Béláné, Csordás Györgyné, Csáki Béláné, Fejes Józsefné, Eisler Gézáné, Gombos Sándor, Szabó Margit, Dávid József, Csuhány Piroska, Palasik Erzsébet, Frank Béláné, Scheighoffer Tibor, Somogyi István, Veréni Józsefné, Erdei Jánosné, Gál István, Szabó László, Olajkár Károly, Pálóczi Gábor, Pál József, Zsigiri Miklós. • Javaslat a június 4-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 30., elő‍terjesztés 135.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom