MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. május 11.

1954. május 11.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. május 11. 104. ő‍e. 1–187. o. Napirend elő‍tti bejelentés Földvári Rudolf betegségérő‍l, valamint napirendi változtatásokról. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 3.) 1. Jelentés a Központi Vezető‍ség és a Minisztertanács 1953. december 19-i – a mező‍gazdaság fejlesztésérő‍l hozott – határozata végrehajtásáról. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 3-18., elő‍terjesztés 27-40., határozat 41-51.) 2. Az APO jelentése a személyi kultusz ellen folyó ideológiai és politikai harcról. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 19-22., elő‍terjesztés 52-65., határozat 66-76.) 3. Különfélék. • A PTO javaslata a II., az V., a XX., és a XXII. kerületi pártválasztmányok és pártbizottságok személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 77-98.) • A PTO javaslata a Budapesti Pártbizottság újabb öt hónapos pártiskolájának megszervezésére. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 99-101.) • Javaslat a budapesti kongresszusi küldöttek felszólalásának elő‍készítésére. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 102.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 103.) • A PTO javaslata az ő‍sszel induló egyéves pártiskolai beiskolázásokra. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 104-141.) Révai Ernő‍né (Miele Gizella), Morvai Gáborné, Berger Imréné (Czibula Ilona), Tomai Ferencné, Kiss Mihályné (Francia Erzsébet), Sós Dezső‍né, Hevenyesi Lajos, Nagymarosi Kálmán, Hart Jánosné, Varga István, Csukrán Józsefné, Csáki László, Szép Sándor, Komlós Istvánné, Albrikovszky Ferenc, Orosz Rudolf, Antal Lajos, Gazdag László, Kalocsai Sándor, Kari József, Várvölgyi László, Ábrahám Ferenc, Juhász Albert, Velkei János, Vaskó Lajos, Bodócs János, Fazekas István, Makádi János, Fehér Istvánné, Dóka László, Heller Miklósné, Katona László, Bagi Béla, Homonnai Andrásné (Csapó Irma), Bodnár Gábor, Molnár Jánosné, Bitter Antalné, Katona Józsefné, Bognár Ferenc, Deszpót László, Boldog István. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 142-148.) Szi Lászlóné (Weitz Lujza), Varga Károly, Mihály István, Tarnawa Ferdinánd, Soltész Dezső‍, Kovács Lajosné, Kiss Ernő‍, • Javaslat a május 17-i titkári értekezlet ülésének napirendjére. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 149-150.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 24-25., elő‍terjesztés 151-186.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom