MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. május 4.

1954. május 4.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. május 4. 103. ő‍e. 1–142. o. 1. Az Adminisztratív Osztály tájékoztatója a budapesti belügyminisztériumi szervezetek pártellenő‍rzésérő‍l. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-9., elő‍terjesztés 22-27., határozat 28­30.) 2. A Fő‍városi Ügyészség jelentése az ellenséges személyektő‍l igénybevett lakások és bútorok tulajdonjogáról. Ea.: Alapy Gyula. (Szerkesztett jkv. 10-16., elő‍terjesztés 31-33.) 3. Különfélék. • A PTO javaslata a III., a VI., a IX., a XI., a XIII., a XIV., a XV., a XVII. és a XIX. kerületi pártválasztmányok és pártbizottságok személyi összetételének jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 17-18., elő‍terjesztés 34-85.) • A PTO javaslata a Politikai Bizottság – az Írószövetség pártszervezetére vonatkozó – határozatának végrehajtására. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 86-87.) • Javaslat a budapesti kongresszusi küldöttek összehívására. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 88.) • Javaslat a kerületi titkári értekezletek rendszerére. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 89.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 18-19., elő‍terjesztés 90-104.) Nagy László, Csuhai Csinos Géza, Rostás István, Simon József, Czaunner József, Dósa József, Zoltán Árpád, Illés Béla, Bertalan Miklósné (Macher Erzsébet), Devecseri László, Szücs Zoltánné (Kálmán Zsuzsanna), özv. Süli Istvánné (Bodocs Margit). • Kimutatás az egyéves pártiskolára javasoltak életkor, foglalkozás, iskolai végzettség, származás szerinti összetételérő‍l. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 105-107.) • Kimutatás az egyetemekre javasolt függetlenített munkatársak funkció szerinti összetételérő‍l. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 108-116.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 117.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 19-20., elő‍terjesztés 118-139.) Róna Imre, Kassai József (Kaltenecker József), Sáfrán László, Szatmári Sándor, Polgár Antal, Hegedű‍s Zoltán, Lajtai Emil, Bodó Istvánné, Weszely Árpád, Bujáki László, dr. Holló Ferenc, Kő‍halmi Andrásné, Ádler Imre, Ács Miklós, Balassa Sándorné, Havas Miklósné, Ruttkai Armandné, Szegedi Vilmos, Oláh Tibor, Tordai István (Tranbeumenn István), Katus Istvánné, Komlós Mihály. • Javaslat a május 11-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 140.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom