MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. április 20. - 1954. április 27.

1954. április 20.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. április 20. 102. ő‍e. 1–90. o. 1. Az IKO jelentése az öntödék I. negyedévi tervteljesítése érdekében hozott gazdasági és politikai intézkedésekrő‍l. Ea.: Szabó Zoltán. (Szerkesztett jkv. 3-14., elő‍terjesztés 26-34.) 2. Az APO jelentése az „elő‍adásos” propaganda helyzetérő‍l. Ea.: Kovács Ernő‍. (Szerkesztett jkv. 14-23., elő‍terjesztés 35-41., határozat 42-45.) 3. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 46-47.) Fazekas István, Papp István. • Javaslat a Budapesti Bizottság Marxizmus–Leninizmus Esti Egyetem másodállású tanárainak jelölésére. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 48.) • Javaslat a Rákosi Mátyás Mű‍vek két üzemi lapjának összevonására. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 49.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 50.) • Javaslat az április 27-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 24.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 24-25., elő‍terjesztés 51-88.) Pollák Dávid, Szilágyi István, Linder Béla, Bajor Ernő‍, Szigeti Lajos, Pilipár Dezső‍, Bő‍di Béla, Cseh Imre, Adler Lili, Kő‍halmi Andrásné, Kocsis János, Erdei Sándor, Bányász István, Bér János, Reisz Károly, Varga Sándor, Tatár Imréné, Gyulai Lajos, Egressi Vince, Lugosi Antal, Róbert Sándorné, Sásvári Artúr, Villányi János, Fritz Antal, Balázs István, Vámos Endre, Pozsonyi Károly, Bocsi Lajosné, Fried Henrik, Máté Ferenc, Vörös Eszter, Klein Sándor, Monori Mihály, Kripácz Lajos, Hrik Ferenc, Csizmarek János, Püspöki Albertné, Lonthy Lajosné, Rákosi Ferenc, Káldor Zoltán, Gerő‍ Sándorné, Bakodi János, özv. Merczel Ferencné, Lay Dezső‍né, Bovics József, Balogh Józsefné, Molnár János, Kollár Józsefné, Röszling Péterné, Fehér Mihályné, ifj. Varga Józsefné, Dancs Györgyné, Cserei Andor, Posta Gabriella, Darnyik András, Tóth Erzsébet, Terpián Jánosné, Horváth András, Paulik István, Bódis Dávid, Göbölös József, Csaba János, Külüs László, Krepsz János, Nagy Károlyné, Mitterspacher Alfonzné, Rétfalvi Ernő‍né, dr. Péterdi Ottó (Háhn Ottó), Pick István, Nyúli Béla, Welker Ádám, Dobrai Ferenc. • A PTO javaslata a vidéki pártszervezetek megerő‍sítésére jelölt személyek jóváhagyására. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 89.) • Javaslat az április 29-i pártválasztmányi ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 90.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom