MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. április 6.

1954. április 6.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. április 6. 100. ő‍e. 1–103. o. 1. Beszámoló a Budapesti Pártértekezlet elő‍készítésérő‍l. Ea.: Szű‍cs Lajos. (Szerkesztett jkv. 3­14., elő‍terjesztés 19-46.) 2. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 15-17., elő‍terjesztés 47-97.) Zsolnai Vilmos, Kálmán József, Bagi Vilmos, Nagy Endréné, Kállóczi József, Szécsi Gerzson, Fekete Margit, dr. Kéri Ferenc, Szakáll Lajos, Gyömrei József (Gong József), Kelemen Jenő‍, Bali Zoltán, Hoffmann Zoltán, dr. Kun Miklós, Szögi István, Temesi Ferenc, B. Nagy Imre, Füzi Zoltán, Petten Egon, Fazekas Mihály, Hornyik István, Bezák József, Baranyai Aladár, Réfi Ferenc, Szabó Ferenc, Bodor András, Goldgruber Endréné, Maros Károly, Kerekes Lászlóné, dr. Lippe Ede, Vértes Miklós, Zsarnai Tibor, Kende Vilmosné, Gáspár Edith, Hering Ilona, Magasházi Gyula, Fejér Pál, Lovász György, Ábrahám Miklós, Reiner Jenő‍, Beke Istvánné, Siklósi Béla, Drinoczy János, Győ‍ri József, Singer Sámuel, Hettlinger Sándor, Pergyik József, Kokas István, Berta János, Katona Andor, Metz György. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 98-101.) Pompor Istvánné (D. Nagy Mária), Quiliczki Róbertné (Schramm Erzsébet), Borsos Györgyi, Takács János, Major []. • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 102.) • Javaslat az április 13-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 103.) • Javaslat az Írószövetség titkárának megválasztására. (Szerkesztett jkv. 17-18.) • Bejelentés a Politikai Bizottság – a hivatalos helyiségekben látható politikai bizottsági tagok arcképeivel kapcsolatos – határozatának végrehajtásáról. (Szerkesztett jkv. 18.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom