MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. március 23.

1954. március 23.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. március 23. 98. ő‍e. 1–143. o. 1. Javaslat a budapesti szakszervezetek pártirányításának megjavítására. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 3-9., határozat 16-23.) 2. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 10-11., elő‍terjesztés 24-52.) Rabinovits Béla, Markó János, Szabó Károlyné, Nagy Antalné, Szemere Tamásné, Fenyvesi György, Eredics Karoly, Vándor Tiborné, Fekete Tibor, Jászi Ferenc, Rabinivits Béláné, Ács Józsefné, Bende István, Blau József, Szipszer István, Surányi Sándorné, Rappai György, Gajdács István, Varga Sándorné, Császár Vendel, Ladányi Bálint, Karsai István, Zsufka Ödönné, Kun István, Vágó István, Nagy Pál, Mándoki Lénárt, Balogh Gyula, Tremml Istvánné, Újszászi János, Vigh Benjamin, Csefkó Antonia, Figler Nándor, Kocsárdi István, Szabó Lajos, Dobos Alajos, Hammer Gabriella, Patek Józsefné, Szuppor János, Dimény Sándor, Fritz István, Nagy Balázs, Boros István, Rozskó Istvánné, Varga Erzsébet, Veszelyi József, Ács Aladárné, dr. Sipos Zoltán, Molnár Istvánné, Hattyán Gézáné, Kiss Miklós, Spiller József, Jáhner Lipótné, Horváth Lászlóné, Tóth Béla, Haller Dezső‍, Dinnyés István, Kalincsek Anna, Polinger Józsefné, Ferenczi István, Székus Mátyás, Lakatos Dénesné, Mendelle Gyula, Pál Ferenc, Nagy János, Kocsis Ádám. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 11-12., elő‍terjesztés 53-74.) Takács József, Takács Imre, Szoróka Jenő‍, Dóczi József, Magyar Gyuláné, Ványai Sándorné, Schütz Árpád, Szalai Vilmos, Trégel Lajos, Kovács Károly, Szücs Gyuláné, Sebestyén Ferenc, Torzán József, Szkokán Ferenc, Vereckei Jánosné, Bajnok József, Hidvégi Lászlóné, Megyeri István, Kiss Andrásné (Gondán Gabriella), Sztehló Béláné (Neumann Klára), Mihályi Rezső‍né (Nezveda Józsefné), Demeter Imre. • A PTO javaslata a II., a IV., az V., a VI., a VIII., a IX., a X., a XI., a XIII., a XIV., a XX. és a XXI. kerületi pártválasztmányok és pártbizottságok személyi összetételére. (Szerkesztett jkv. 12-14., elő‍terjesztés 75-139.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 14., elő‍terjesztés 140.) • A PTO javaslata a vidéki pártszervezetek megerő‍sítésére jelölt személyekre. (Szerkesztett jkv. 14., elő‍terjesztés 141.) • Kimutatás a körzeti pártszervezetek és párttagságuk számának változásáról. (Szerkesztett jkv. 14., elő‍terjesztés 142.) • Bejelentés a Gheorghiu-Dej Hajógyár pártértekezletén történt szavazási szabálytalanságról. (Szerkesztett jkv. 14.) • Javaslat a március 30-i pártbizottsági ülés napirendjére. (Szerkesztett jkv. 15.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom