MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. március 9. - 1954. március 16.

1954. március 9.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. március 9. 97. ő‍e. 1–138. o. 1. Az IKO jelentése a budapesti textilipari üzemek minő‍ségiáru-gyártásáról. Ea.: Szabó Zoltán. (Szerkesztett jkv. 4-11., elő‍terjesztés 24-34., határozat 35-38.) 2. A Belügyminisztérium Budapesti Fő‍osztályának jelentése Budapest közbiztonsági helyzetérő‍l. Ea.: Kopácsi Sándor. (Szerkesztett jkv. 12-18., elő‍terjesztés 39-48.) 3. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 19-20., elő‍terjesztés 49-85.) Gonda József, Kalmár Lászlóné, Garai Ernő‍, Sugár Istvánné, Vári Ferencné, Rimoczi József, Békés István, Várnai János, Stunfinger János, Külley Zoltán, Czina Béla, Feldmár Tibor, Vajda László, Csukrán Józsefné, Dési József, Almási Mihály, Gidáli Gábor, Katona Andor, Jónás Endre, Szepesi Zoltánné, B. Kovács István, Bő‍r Erzsébet, Hidas János, Iváncsics István, Koós József, Várszegi Andor, Erdő‍s István, Fiszál Gábor, Sibik Róbert, Fülöp László, Égeni László, Beraxa Gyula, Bányai Sándor, Nagy Vilmos, Horváth Pál, Boncz János, Asztalos Istvánné, Pataki Lajos, Deák László, Szentkúti István, Képes Kálmánné, Gombás István, Németi Zoltán, Gönczi Katalin, Győ‍ri János, Molnár Gábor, Bartha Irén, dr. Sághy Sándor, Ruszti Ernő‍, Miszei János, Mihályfalvi József, Vass Kálmánné, Katona Andrásné, Sző‍ke József, Tamássy Zdenkó, Hesz György, Dóka Lászlóné, Faragó Sándorné, Magyari Ferenc, Lesznek László, Vági László, Sófalvi Gyula, Babusa Józsefné, id. Városi Nándor, Panák József, Viczkó Lajosné, dr. Márvány Józsefné, Mogyorósi Józsefné, Pados Ferenc, Kovács Erzsébet, Czeitler Jánosné, Bartha Jenő‍, Vida József. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 20-21., elő‍terjesztés 86-100.) Ujecz Antal, Móré András, Földesi Nagy László, Csontos Elemér, Selmeci Istvánné, Heinold László, Baron Jenő‍né (Móré Irén), Krizs József, Tánczi István, Pandurovics József, Takács Lajos. • Szabó Jenő‍ személyi ügye. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 101-106.) • Demeter Imre személyi ügye. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 107-108.) • A PTO javaslata a vidéki pártszervezetek megerő‍sítésére jelölt személyekre. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 109-110.) • A PTO javaslata az I., a XV., a XVII. és a XXII. kerületi pártválasztmányok és pártbizottságok személyi összetételére. (Szerkesztett jkv. 21-22., elő‍terjesztés 111-133.) • Szóbeli javaslat a MÁVAG és a Gheorghiu-Dej Hajógyár Pártbizottságának káderekkel történő‍ megerő‍sítésére. (Szerkesztett jkv. 22-23.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 134-135.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom