MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. február 23. - 1954. március 2.

1954. február 23.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. február 23. 96. ő‍e. 1–83. o. 1. A Radiátorgyár és a Hazai Fésű‍sfonó Pártbizottsága titkárának beszámolója a pártvezető‍ség és a pártválasztmány tagjai választásának politikai és szervezeti elő‍készítésérő‍l. Ea.: Heller Miklósné, Várhegyi István. (Szerkesztett jkv. 3-12.) 2. Az IKO jelentése a tervszerű‍ villamosenergia-gazdálkodásról szóló minisztertanácsi határozat végrehajtásáról. Ea.: Szabó Zoltán. (Szerkesztett jkv. 13-23., elő‍terjesztés 27-33.) 3. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 24-25., elő‍terjesztés 34-62.) Tyeplik Dezső‍, Molnár László, Sós Gyula, Várkonyi Gyula, Keitner Kálmán, dr. Sellei Péter, Selmeci István, Dezséri Imre, Nyitrai Ferencné, Molnár István, Székely Erzsébet, Kiss Árpád, Bogdány Ferenc, Rudics József, Madaras József, Prisztsi László, Nagy László, Gábor László, Székler Zoltán, Bauer Miklós, Pányik Antal, Kauer Jánosné, Szekeres Sándorné, Wurfel József, Kálmán György, Rózsa Gyula, Heimerl Árpád, Török György, Kisbéri István, Vízi Vilmos, Pogány István, Rohacsek Mihály, Krausz Jenő‍né, Pálinkás István, Tokai János, Waszlovik János, Sas Zoltánné, Dancsó Balázs, Kérszigeti Elek, Füredi Zoltán, dr. Nónai György, Révész László, Dankó István, Szipszer Imréné, Góra Józsefné, Gaskó János, Nevelli Tamás, Barabás Renée, Mádi Szabó Gábor, Apolczer László, Barna Elli, ifj. Csóka József, Muzicsek Lajos, Császár Károly, Rózsa Emilné, ifj. Fehér Pál, Bakonyi Piros Józsefné, Kanizsai Sándor, Hegedű‍s Károly, Galambos János, Morvai Józsefné, Csavinicki János, Raduly József, Fürhoff Rezső‍, Séra Gyuláné, dr. Szabó István, Bán Tibor, Hollósi János, özv. Kepes Tiborné, Boda Ferencné, Kiss Ferenc, dr. Szeverini Erzsébet, Tamás Margit, Veroszta Ferenc, Hegyi István, Bodor Mihály. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 63-73.) Piros Lászlóné (Kovács Vilma), Szökrényi Imre, Molnár Emil, Vetró Mihály, Kárai Jenő‍, Kocsmár Lajos, Márai Sándor, Striczki Jánosné, Kerékgyártó Béla, Nagy Dezső‍, Siklósi Mihályné. • Javaslat a Pártoktatók Háza március–áprilisi programjára. (Szerkesztett jkv. 15-26., elő‍terjesztés 74-75.) • A PTO javaslata a Budapesti Pártértekezlet szavazati és tanácskozási jogú küldötteinek kerületi elosztására. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 76.) • Javaslat a pártbizottsági és titkársági ülések napirendjének módosítására. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 77-80.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 26., elő‍terjesztés 81-83.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom