MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. február 9. - 1954. február 16.

1954. február 9.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. február 9. 95. ő‍e. 1–129. o. 1. A XVIII. és a XXI. kerületi Pártbizottság titkárának beszámolója a vezető‍ségválasztó taggyű‍lések tapasztalatairól, a titkárok és a vezető‍ségek összetételérő‍l. Ea.: Janza Ferenc, Zentai József. (Szerkesztett jkv. 3-12., elő‍terjesztés 33-38.) 2. Az APO jelentése az értelmiségiek között végzett politikai munkáról. Ea.: Vékony Lajos. (Szerkesztett jkv. 13-24., elő‍terjesztés 39-48.) 3. A Budapesti Városi Tanács VB és a Budapesti Pártbizottság közös javaslata a fő‍városban 1954-ben megépülő‍ és átadásra kerülő‍ lakások elosztásának módjára. Ea.: Baranyai János. (Szerkesztett jkv. 25-29., elő‍terjesztés 49-67., határozat 68-69.) 4. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 30-31., elő‍terjesztés 70-113.) Boldisch Kálmán, Kormos József, Zend Róbert, Éliás Endre, Boros Pálné, Gertner György, Bő‍hm Sándor, K. Nagy István, Dombai Károlyné, Szili Jánosné, Nagy Antal, Hegedű‍s István, Bereczki Sándor, Csernák Pálné, özv. Nagy Sándorné, Szilvási Jenő‍, Deáki Mihály, Weinstock Margit, Halász Gyuláné, Tegez Margit, Nagy Aladár, Háló Ferenc, Cserna Jánosné, Zéger Rezső‍, Kókai Imréné, Németh Gusztáv, Fazekas Mihály, Koncz Emma, Mittermaier Istvánné, Pekker Aladárné, Varga László, Ambrus Ferenc, Simon Ferenc, Szili Ferenc, Appelt Nándorné, Ruchti Ottilia, Schwartzkopf M. Marcell, Kern József, Florek Ilona, Kovács István, Séllei Lajos, Tierl Károlyné, Schwartz Mária, Kanicsár Jenő‍, Papp József, Vrábel Pál, Dinnyés István, Oláh Zoltán, Hajagos Ferencné, Stubnya László, Gábori Gábor, Bálint László, Bosnyák Árpád, Czövek István, Deák Györgyné, Szalai Sándorné, Schüller Ferenc, Gábor Zoltánné, Mayer Ottóné, Bálint László, Kunovics Imre, Fischer Tibor, Csanády Károlyné, Rejtő‍ Ödön (Rezenberg Ödön), Csordás Imre, Dalos László, Kiss Lászlóné, Ilahonov V. Györgyné, Stekler László, Körmendi Mihályné, Bonta Ivánné, Fényes István, Borsos Istvánné, Hegymegi Lászlóné, Rajna Béla, Kopacz Ernő‍né, Kántor Istvánné, Wieselmayer Irma, Lő‍vei Henrikné, Piller Gy. László, Goldstein László, Szelle János, Schubanek Lászlóné, Spoljár Rezső‍, Szekeres Márton, Szonnay János, Vadai József, Izsák Gyula, Tarján Tibor, dr. Tepper István, Vaday [], Orbán Dénesné, Székely Márton, Haág Imre, Simon László, Varga László, Weiszkopf Andrásné, Győ‍ri József, Boros Lászlóné, Gerera Albert, Dalmi János, Szű‍cs István, Farkas Attila, Erdei Klára, Szélesi János, Schwartz Ferenc, Merinov Viktor, Salamon István, Szabó Margit, Koren Lászlóné, Bujáki János, Ricz József, Szabó Zsigmond, Schwartz József, Fekete Sarolta, Együd József, Herk János, Tunyogi Sámuel, Bottyán Józsefné, Néczin János, Neumann Etel, Bán Pál, Biró Károlyné, Grolmusz István, Horváth József, Schönfeld Lászlóné, Tóth János, Békeffy József, Krajcsovics Ferenc, Fhürer Nándor, Fhürer Nándorné, Gazda Ferencné, László András, Goldschmidt Lászlóné, Jani István, Zsuppon Tiborné, Walner József, Karla Ferenc. • A PTO javaslata a Budapesti Pártbizottság öt hónapos szakiskolája két szakcsoportjának szétválasztására. (Szerkesztett jkv. 31., elő‍terjesztés 114-115.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 31-32., elő‍terjesztés 116-123.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom