MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1954. január 5. - 1954. január 19.

1954. január 12.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1954. január 12. 93. ő‍e. 99–201. o. 1. Beszámoló a vezető‍ségválasztások elő‍készítésérő‍l. Ea.: Méhes Lajos. (Szerkesztett jkv. 101­103.) 2. Az IKO javaslata a kongresszusi munkaverseny budapesti megszervezésére. Ea.: Farkas László. (Szerkesztett jkv. 104-114., elő‍terjesztés 120-136., határozat 137-140.) 3. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 115-116., elő‍terjesztés 141-164.) Weibner Gyula, Bányai Sándor, Horváth Aranka, Hecht Ferenc, Nosek Károly, Elek Kálmán, Győ‍re János, Sipos Árpádné (Papp Eszter), Sulyok József, Szabó Lajosné, Kamarás Rezső‍, Gábor Zoltánné, Lukács Ferencné, Ádor Sándor, Tóbiás Teréz, Ladányi Miklós, Weisz Jenő‍, Novák József, Molnár József, Lakasz Antal, Czwillinger István, Remte Lajos, Szín István, Nagy Sándorné, Domaberger Józsefné, Béres D. Gábor, Ferkel Ferenc, Binder Jenő‍né, Pesti Sándorné, Szélesi János, Kenyeres Istvánné, Sándor Lajos, Reik Fülöp, Wein Tibor, Paál László, Winchein István, Hadarics Mihály, Bottyán Józsefné, Néczin János, Laukó Mihály, Dorogi Sándor, Kiss József, Tamás László, Sárai Vilmos, Neszmerák Júlia, Král Lajos, Paduc István, Séra József, Russz György, Szabó Gyula, Szaniszló Sándor, Dobos József, Teglovics János, Kovács Ferenc, Klauzál Anna, Kocsis Pálné. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 116-117., elő‍terjesztés 165-174.) Krska Gyula, Bartik András, Nemes Frigyes (Niederkirscher Frigyes), Sző‍cs Dezső‍, Bedics István, Horváth József, Pataki Antal, Adorján József, Dóka László, Erdei Mihály, Fülöp Péter, Dékány Margit. • Javaslat a Ganz Vagon- és Gépgyár Üzemi Bizottsága elnökének ügyérő‍l. (Szerkesztett jkv. 117.) • Bejelentés Marián István, a Budapesti Pártbizottság volt munkatársa panaszáról. (Szerkesztett jkv. 117.) • Javaslat a Budapesti Pártbizottság munkatervének módosítására. (Szerkesztett jkv. 117.) • Javaslat rendkívüli pártválasztmányi ülés összehívására. (Szerkesztett jkv. 117.) • Javaslat a személyi igazolvány bevezetésével kapcsolatos problémák megoldására. (Szerkesztett jkv. 117-118.) • A PTO javaslata a Budapesti Pártértekezlet káderelő‍készítési bizottságának tagjaira és munkájára. (Szerkesztett jkv. 118., elő‍terjesztés 175.) • Javaslat a kerületi pártértekezletek, pártválasztmányok és pártbizottságok létszámára, személyi összetételére, illetve a káderek kiválasztásának módjára. (Szerkesztett jkv. 104., 118.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom