MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. december 22. - 1953. december 29.

1953. december 22.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. december 22. 92. ő‍e. 1–88. o. 1. Bejelentés a Központi Vezető‍ség – a mező‍gazdaság általános fejlesztésérő‍l szóló – határozatáról. Ea.: Földvári Rudolf. (Szerkesztett jkv. 2.) 2. Tájékoztató a vezető‍ségválasztások elő‍készítésének tapasztalatairól. Ea.: Méhes Lajos. (Szerkesztett jkv. 3-8.) 3. A vezető‍ségválasztások agitációs és propaganda terve. Ea.: Vékony Lajos. (Szerkesztett jkv. 9-16., elő‍terjesztés 19-27.) 4. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 16-17., elő‍terjesztés 28-69.) Lovas György, Gulyás István, Csongor György, G. Tóth Márton, Kövesi Vilmosné, Monstakó Aladár, Galambos Ádám (Guttermuth Ádám), Peck György, Kő‍halmi András, Szabó Lászlóné, Zsolnai János, Hunyadi Istvánné, özv. Lakics Péterné, Róna Györgyné, dr. Kenéz Endre, Medveczki Ferenc, Gáspár Gyula, Ökrös Sándor, Virág Imre, Fedák Gyuláné, László Gyula, Kertész Dezső‍, Mihály István, Mecseki Lászlóné, Tudor András, Szabó Józsefné, Czinege Ferenc, Kósa Károlyné, Fodor Endre, Rubik Pál, Nagy Sándor, Dunai Albert, Wágner Antal, Rudas Imre, Bartalis Imre, B. Kovács István, Kalocsai József, ifj. Pál Márton, Zsarnai Béla, Bokor Károly, Obermayer János, Mahó Géza, Geiger Antal, dr. Palócz Géza, Orbán Gizella, Bánkuti Józsefné, Füzes István, Laposa Sándorné, Szigetközi Miklós, Lessner József, Baki József, Banna János, Farkas Sándor, Vámos Endréné, Csinos Sándor, Szű‍cs Lídia, Gárdai Istvánné, Kramár József, Somlói József, Fóti Lászlóné, Jánosházi Károly, Biczó Márton, Galasz Jánosné, Kovarcsik János, Nikodém Viktor, Kiss Gyula, Kuzma József, Deli Kornélia, Deáki Mihály, Glück Vilmosné, Füzesi Sándor, Nyilas Zoltán, Rostás Lászlóné, Tamás János, Dancsics József, Lódi József, Szabolcsi Judit, Zala Ernő‍, Verseg János, Gold Hermann, Kovács Ferenc, Molnár Mária, Rózsa Mátyás, Varga Béla, Simacz Márkus, Bachsitz Aladár, Sörös Mihályné, Szabó Miklós, Wéber Alajos, Bakonyi János, Béres László, Mohácsi György, Vincefi Gyula, Tizekker István, Timár András, Kiss Ferenc, Rátki Györgyné, Takács József, Hufnágel Péter, Vas Istvánné, Végi Lajosné, özv. Hoffer Gyuláné, Volner Ferenc, Krenevetter József, Nagy Sándor, Szing Mátyás, Szecskó Sándor, Rozik Pálné, Kovács Imre, Juhász János, Bartha Lajos, Kónya Károly, Harangozó János. • Az APO javaslata hat hónapos propagandista képző‍i beiskolázásokra. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 70-73.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 74-81.) Varga Lászlóné, ifj. Majdányi József, Varga István, Pászti Zoltán, Kreszán Lajos, Muth Ádám, Sző‍cs Pálné, Bocsik Lászlóné. • Javaslat a Pártoktatók Háza január–februári programjára. (Szerkesztett jkv. 17-18., elő‍terjesztés 82-85.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 86-87.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom