MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. november 24. - 1953. december 1.

1953. november 24.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. november 24. 90. ő‍e. 1–114. o. 1. Az IKO jelentése az ipari termelés és a munkaverseny helyzetérő‍l. Ea.: Szabó Zoltán. (Szerkesztett jkv. 4-12., elő‍terjesztés 27-33., határozat 34-37.) 2. A DISZ Budapesti Bizottságának tervezete az alapszervezeti vezető‍ségek újjáválasztásának elő‍készítésére és lebonyolítására. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 13-22., elő‍terjesztés 38-45., határozat 46-50.) 3. A PTO jelentése a Központi Vezető‍ség augusztus 31-i – a körzeti pártszervek átszervezésére vonatkozó – határozatának végrehajtásáról. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 51-53., határozat 54-58.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 23-24., elő‍terjesztés 59-71.) Bujdosó István, Gergely Margit, Sántha Ferencné, Sipos Szabó Edit, Kékes Magdolna, Lengyel Margit, Gondi Erzsébet, Járai Lajosné, Biró Sándorné, Palotai Erzsébet, Ermer Árpád, Csillag Erzsébet, Orbán László. • Javaslat a PGO-n alosztályok létesítésére. (Szerkesztett jkv. 24.) • A PTO javaslata az 1954 januárjában induló Lenin Egyetem levelező‍ tagozatának hallgatóira. (Szerkesztett jkv. 24., elő‍terjesztés 72-73.) Lázár Ferenc, Kovács Ernő‍, Ónodi György, Vészi Béla, Migrák Béla, Szeles Gábor. • Az APO javaslata a Budapesti Bizottság Marxizmus–Leninizmus Esti Egyeteme oktatási és szervezeti kérdéseinek megoldására. (Szerkesztett jkv. 24-25., elő‍terjesztés 74-79.) • Az APO javaslata a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő‍ Társulat Budapesti Intéző‍bizottságának személyi összetételére. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 80-82.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 25-26., elő‍terjesztés 83-111.) Lévai Tibor, Pék Mártonné, Szász László, Bő‍hm Rudolfné, Sipiszki András, Mittermayer Ödön, Piringer György, Spinrád Erzsébet, Szováti Ferenc, Léderer Mihály, Villányi Márta, Blumenstock Katalin, Bognár István, Gremen Gézáné, Jaszlics Kálmán, Sztankovics László, Póczos Lajos, Radics Ádám, Vastag Tiborné, Markó János, Kerepesi Antal, Südi László, Baranyai Árpádné, Szenes Márk, Kiss István, Gregus László, Balogh Sándor, Fried Lászlóné, Erdő‍s Lászlóné, Zsigmond Géza, Pánczél László, Molnár János, Kovács László, Józsa Mária, Urbán Ferenc, Jobbágy Jenő‍, Simon János, Dudás László, Deák László, Papp Sándor, Bádonyi György, Schilling Rudolf, Szabó Sándorné, Fekete Lajos, Kovács László, Smitz Lajos, Morvay Lajos, Schréder István, Gruber Dezső‍né, Nánai György, Sellyei Lujza, Kiss Antal, Gresina Károly, Csukovits István, Góhér János, Misek Ferenc, Berényi Barnabás, Lakatos Zoltánné, Nemes Ernő‍, Bersényi Zoltánné, Balek Ferencné, dr. Klimesz Károly, Márki Géza, Polgár Sándor, Horn Bertalanné, Gáli Jánosné, Jelen István, Gunics István, Masáth ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom