MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. november 17.

1953. november 17.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. november 17. 89. ő‍e. 1–166. o. 1. Az IKO jelentése a budapesti állami lakásépítési és tatarozási programról. Ea. Farkas László. (Szerkesztett jkv. 3-10., határozati jkv. 34-35., elő‍terjesztés 37-45., határozat 46-53.) 2. Az APO beszámolója a Központi Vezető‍ség október 14-i – a pártpropaganda helyzetérő‍l és feladatairól szóló – határozatának végrehajtásáról. Ea.: Kovács Ernő‍. (Szerkesztett jkv. 11­15., határozati jkv. 36., elő‍terjesztés 54-74.) 3. Tájékoztató a Központi Vezető‍ség 1953. október 31-i határozatának feldolgozásáról. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 16-27., határozati jkv. 36.) 4. Különfélék. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 28-31., elő‍terjesztés 75-138.) Palotay Erzsébet, Fazekas József, Körös Sándorné, Fenyő‍ Béla, Reiner Miklós, Csatári Dánielné, Szémán Károly, Princesz Sándor, Sarkadi Győ‍ző‍, Kovács Sándor (Meczer Sándor), Szabó Dezső‍, Surányi Zoltánné, Diósi Sándorné, Fehér Béla, Hörömpöli Kálmán, Legény Ernő‍, dr. Lelkes Miklós, Tóbiás Mihályné, Szécsi Pál, Sebő‍k István, Bakó Zoltán, Drávai András, Marosi Istvánné, Marosán János, Horváth Mihály, Wéber Lajos, Chrisztián Istvánné, Bihari Ernő‍, Andresz János, Unyi Lajos, Kaczur Béláné, Fazekas István, Bán Imre, Biró J. Alajosné, Szilágyi Gusztáv, Koncz Lajos, Menyhárt Györgyné, Szuvák Miklós, Rakovszky József, Hetési József, Lassú János, Pietráskó István, Hammer Ferencné, Kaposi József, Tóth Sándor, Rudas Nándorné, Bognár Gyula, Fodor Sándor, Pausz Ferenc, Nemes Miklós, özv. Weisz Zsigmondné, ifj. Rákosi Miklós, Rigó Béla, Móczár István, Kanyó Gábor, Kopcsányi Antal, Ács Gyula, Ács Gyuláné, Fekete László, dr. Kovács Júlia, Tamás Ferenc, dr. Csobádi Samuné, Farkas Gyula, Füstös József, Varga Frigyes, Szijjártó Teréz, Szemer Károly, Kuthy Zoltán, Tóth János, Rácz Miklósné, Rott Nándor, Frölich Irén, Ádler Simon István, Rabi Imre, Boros András, Hajdú Károlyné, Tóth Andrásné, Bártfai Kálmán, Páldeák László, Flesch György, Tóth Lajos, Dinnyési Ferenc, Kovács Lajosné, Heilig Miksa, Kristóf Istvánné, Dudás Lajos, Várszegi Lajos, Fenyvesi József, Lami Jánosné, Vigh Gyula, Rácz Mihály, Balogh Józsefné, Udvardi Gyuláné, Molnár Károly, Budavári Gyula, Oláh Károly, Tavasz József, Lukovszky András, Gula Vince, Klein Ferencné, Mészáros Mihály, Nyilas Rezső‍, Kasnyik Mária, Gál Miklósné (Guttmann Miklósné), Szieber Ödönné, Baksa Kálmánné, ifj. Batta József, Koza József, Ruzicska Béla, Nuerohr József, Krumpholcz József, özv. Hajner Józsefné, Kovács János, Gyű‍szű‍ Jánosné, Kemény János, dr. Kenéz Endre, Mikó Pál, Hermann István, Szabó György, Hídvégi Pálné, Hargittai Sándor, Fazekas János, Győ‍ri Györgyné, Rotter Lóránd, Verres Klára, Gergely József, Singhoffer Ágoston, Kónya Józsefné, Gyenei Jenő‍, Till József, Mozsár Károly, Széll Ferenc, Sasvári Pál, Dobák István, Bakos Ferenc, Kristyály Mihály, Németh Géza, Huber János, Szezserán Györgyné, Sárközi Jenő‍né, Gyurtsy Mária, Illyés Károlyné, Kiss Károly, Somogyi György, Hantos Ferenc, Spuriga Sándor, Ricza Lajos, Székely Andorné, Makó Júlia, Mátai Éva, Vándor Valéria. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 31-32., elő‍terjesztés 139-153.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom