MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. október 6.

1953. október 6.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. október 6. 86. ő‍e. 1–189. o. 1. Az APO és a PTO határozati javaslata az öt hónapos pártiskola munkájának megjavítására. Ea.: Vékony Lajos. (Szerkesztett jkv. 2-10., elő‍terjesztés 30-38., határozat 39-47.) 2. A PTO jelentése a párttagok számának 1953. I. félévi növekedésérő‍l és szociális összetételérő‍l. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 11-14., elő‍terjesztés 48-61., határozat 62­67.) 3. A Budapesti Pártválasztmány és a Budapesti Pártbizottság három hónapos munkaterve. Ea.: Földvári Rudolf. (Szerkesztett jkv. 15-17., elő‍terjesztés 68-74.) 4. A PTO jelentése a Központi Vezető‍ség 1953. június 27–28-i határozatát és a Politikai Bizottság irányelveit tárgyaló értekezletrő‍l. Ea.: Kovács Endre. (Szerkesztett jkv. 18-22., elő‍terjesztés 75-87.) 5. Különfélék. • A PTO javaslata a Budapesti Pártválasztmány hatáskörébe tartozó funkciókra. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 88-89.) • Az Adminisztrarív Osztály határozati javaslata a budapesti pártszervezetek tanácsokat irányító és ellenő‍rző‍ munkájának megjavítására. (Szerkesztett jkv. 23., elő‍terjesztés 90­101.) • A PTO javaslata a Központi Vezető‍ség – az ipari jellegű‍ városok körzeti pártszervezeteinek átszervezésére vonatkozó – határozatának végrehajtására. (Szerkesztett jkv. 23-24., elő‍terjesztés 102-107., határozat 108-111.) • Az APO javaslata az Esti Budapest című‍ lap szerkesztő‍bizottsági tagjaira, a szerkesztő‍ség személyi problémáinak megoldására. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 112-118.) • Az APO javaslata a Budapesti Népnevelő‍ zsebnaptára tematikájára. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 119-121.) • Bejelentés a káderjavaslatok készítésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 25.) • A PTO javaslata új alapszervezetek megalakítására. (Szerkesztett jkv. 25., elő‍terjesztés 122.) • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 25-27., elő‍terjesztés 123-142.) Molnár Zoltán, Rajki Sándorné, Kúti Miklósné, Erdélyi Istvánné, Asztalos Tiborné, Paréj Mihályné, Vass Lajosné, Heringer Józsefné, Sági Istvánné, Szántó Lívia, Katona Lajos, Bozsoki Ferenc, Karczagi Sándor, Ordas Nándor, Faragó Zsuzsa, Horváth Sándor, Polgár Dénes, Lantos László, Kókai Imre, Lő‍ke Máté. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 27-28., elő‍terjesztés 143-189.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom