MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. augusztus 4. - 1953. augusztus 11.

1953. augusztus 4.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. augusztus 4. 82. ő‍e. 1–182. o. 1. A Budapesti Pártbizottság javaslata Mező‍ Imrének, a Budapesti Pártbizottság titkárának a felmentésérő‍l, illetve a titkárok számának négy fő‍re emelésérő‍l, Szű‍cs Lajos és Farkas László kinevezésérő‍l. Ea.: Végh Béla. (Szerkesztett jkv. 2-3.) 3. Jelentés a munkáslevelekkel, bejelentésekkel kapcsolatos munkáról. Ea. Biró László. (Szerkesztett jkv. 9-15., elő‍terjesztés 35-41., határozat 42-47.) 4. A Budapesti Városi Tanács tervezete Budapest 1953–1954. évi közlekedésének megjavítására. Ea.: dr. Pongrácz Kálmán. (Szerkesztett jkv. 16-17., elő‍terjesztés 48-51.) 5. A VIII. kerületi Pártbizottság jelentése az „alkotmány tiszteletére indított munkaverseny” szervezésérő‍l. Ea.: Visontai Ilona. (Szerkesztett jkv. 18-20., elő‍terjesztés 52-56.) 6. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 57-88.) Rácz Lajos, Nagy András, Reményi István, Tóth Antalné, Fodor Teréz, Nagymarosi Kálmánné, Holka Gyula, Mayer Imre, Seres Lászlóné, Kupó Sándor, Iglódi Eszter, Fejér Anna, Krammer György, Dércesi Zoltán, Ikladi Lajosné, Simon Ferenc, Radó Istvánné, Sallai Miklósné, Tyeplik Dezső‍né, Szabó Margit, Badics László, Dénes István, Gyuricza Lajos, Grósz István, Illés Béla, Vészi Béláné, Zalka Miklósné, Báthori József, dr. Sárkány Jenő‍né, Juhász Albert, Kunos [], Péli István. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 21., elő‍terjesztés 89-118.) Rózsa Kálmán, Rupp György, Lakatos Árpád, Várnai Vilmosné, Balázs József, Rácz Józsefné, Garbai József, Márk Lipót, Bán János, Kokes Nándor, Géczi Mihály, Adravetz Ferencné, Makovány Lajosné, Bóka Endre, Nagy Sándorné, Sümegi József, Badgi Istvánné, Trenkó Béláné, Sebestyén Károly, Garamvölgyi Lászlóné, Tóth Béla, Fonyó Lászlóné, Horacsek József, Geleta Júlia, Sinka István, Bóna Antal, Horváth Mihály, Oláh Gyula, Gerő‍ András, Dómján Károly, Hofferik Erzsébet, Csörgő‍ József, Kúti József (Lengyel József), Sághi Ferenc, Rudas László, Svolik József, Varga István, Bednarik Vincéné, Kiss Rudolf, Zecher Miklósné, Kelter Istvánné, Szabó Lajos, Lakatos Sándor, Varga László, Lackó László, Török Zoltán, Zádori Imre, Lányi István, Páger Mátyás, Farkas Zsuzsanna, Debreceni Lajosné, Janics Ferenc, Rab Lajos, Richter István, Kovács József, Bereményi Sándor, Sző‍ke József, Bálint Pál, Szentes Tibor, Nagy Lajosné, Maros Károly, Bognár Sándor, Németh Antal, Markovits József, Sütő‍ Tivadar, Dadányi Mártón, Magyar János, Mészáros Ferenc, Bulyáki Bálintné, Boczheim József, Bakos Andrásné, Nagy Imre, Seregély Ignác, Márton Mária, Szegedi Vilmos, Dautsch Miklós, Daru Gyula, dr. Sárkány Miklós, Varga István, Czombos Gábor, Bő‍szén Antalné, Horváth Lajosné, Henninger József, Németh Ferenc, Rétfalvi Kamilla, Horváth Gyuláné, Wagner Lajos, Deutsch Gyula, Szabó Kálmánné, Pinczel Tiborné, Vrana Pál, Lombai György, Solti Árpád, Weisz Pál, Sztankó László, Volisch Prinsz Henrik, Szijjártó Gyuláné, Tóth József, Szállási Györgyné, Tölgyesi Ferencné, Fejes Zsigmondné, []nker István, Stöckler György, Lázár Tibor, Balassa Zsigmond, Bányai Zsigmondné, Farkas Kálmán, Prin Józsefné, Lénárt Antal, Bohn Ferenc, Szű‍cs Lajos, ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom