MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. július 21. - 1953. július 28.

1953. július 21.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. július 21. 81. ő‍e. 1–178. o. Napirend elő‍tt: A PTO ideiglenes vezető‍jének Kovács Endrét nevezték ki. (Szerkesztett jkv. 2.) 1. Az Élelmiszeripari Minisztérium Pártbizottságának jelentése a Központi Vezető‍ség 1953. március 12-i határozatának végrehajtásáról. Ea.: Tözsér József, Biró László. (Szerkesztett jkv. 2-11., elő‍terjesztés 21-33., határozat 34-50.) 2. A X. kerületi Pártbizottság jelentése az augusztus 20-i munkaversenyrő‍l. Ea.: Bendek András. (Szerkesztett jkv. 12-15., elő‍terjesztés 51-55.) 3. A Budapesti Városi Tanács VB javaslata az 1954. évben építendő‍ lakásokról. Ea.: dr. Pongrácz Kálmán. (Szerkesztett jkv. 16-18., elő‍terjesztés 56-60.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 61-86.) Laczó László, Bognár Mária, Kállói Károlyné, Engler Gyula, Sándorffi Ferenc, Antolik Béláné, Víg József, Győ‍re János, Gerecs István, Gólya József, Tari István, Tapolczai János, Varsóczi Károly, Vertetics Jánosné, Lazin Simon, Körösi Lászlóné, Krizsán János, Havas Ferenc (Handl Ferenc), Hegedű‍s István, Bedő‍ Sándor, Pásztor Gábor, Füredi László, Szamosi László. • Javaslatok pártfő‍iskola levelező‍ tagozatára. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 87-91.) Balla Ferencné, Androvics László, Striczki Jánosné, Mészáros Lajos, Balla János. • Javaslat a pártfő‍iskolai hallgatók munkahelyének meghatározására. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 92-102.) Illés Béla, Zagyi János, Pozsonyi Margit, Ónodi György, Bagyura Ferenc, Fülöp Lajos, Vajó István, Takács Lajos, Lázár Ferenc, Vásárhelyi József, Vellen János, Chikán Lajos, Terfil Imre, Deák Imre, Nika Sándorné, Sző‍czi Dezső‍, Csányi Lászlóné, Takács István, Lakatos Imre, Illing Károlyné, Szeles Gábor, Szili Géza, Schütz Árpád, Soós Tiborné, Sümegh József, Tóth Imre, Szabó László, Takács László, Farkas István, Hingyi Imre, Keszthelyi Gyula, Pintár Vilmos, Várnai Mátyásné, Tárnoki Jánosné, Pavellán Istvánné, Békési László, Kun Erzsébet, Soltész István, Fülöp Pál, Bényi Zsigmond, Rudas Ernő‍, Janza Ferenc. • Kiegészítő‍ javaslat az egyetemi, gimnáziumi beiskoláztatásokra. (Szerkesztett jkv. 19., elő‍terjesztés 103.) Ács Ferenc, Szű‍cs Gyuláné, Hollósi Anna, Muzsek Béla. • Javaslat az 1953 júliusában befejező‍dő‍ öt hónapos pártiskola hallgatói munkahelyének meghatározására. (Szerkesztett jkv. 19-20., elő‍terjesztés 104-152.) • A PTO feljegyzése a tagdíjfizetésrő‍l. (Szerkesztett jkv. 20., elő‍terjesztés 153-157.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 20., elő‍terjesztés 158-177.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom