MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. július 14.

1953. július 14.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. július 14. 80. ő‍e. 1–122. o. 1. Jelentés a Postaügyi Minisztérium pártszervezetének munkájáról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 2-8., elő‍terjesztés 18-30., határozat 31-41.) 2. A Mű‍szaki Egyetem Pártbizottságának jelentése a Budapesti Pártválasztmány 1953. február 7-i határozatainak végrehajtásáról. A VIII. kerületi Pártbizottság jelentése a Politikai Bizottság határozatának végrehajtásáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ea.: Orosházi Béla, Visontai Ilona. (Szerkesztett jkv. 9-15., elő‍terjesztés 42-60.) 3. A PGO jelentése a Politikai Bizottság határozata alapján a dolgozók leveleinek intézésérő‍l. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 61-63.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 64-67.) Dr. Kárpáti Imre, Sebő‍k István, Király Ferencné. • Javaslatok a pártfő‍iskola levelező‍ tagozatára. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 68-72.) Újlaki Lászlóné, Heinold László, K. Nagy Sándorné, Baranyai Ferenc (Berman Ferenc), Pesta Kálmán. • Javaslat a függetlenített pártfunkcionáriusok egyetemre, fő‍iskolára, munkásakadémiára történő‍ beiskolázására. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 73-88.) Méhes Lajos, Somogyi Jánosné, Lakatos Péterné, Kun László, Várnai Vilmosné, Rózsahegyi József, Nádas Lászlóné, Dózsa Tihamér, Varga Béla, Apró Antalné, Gellért Fülöpné, Torda János, Komócsin Mihály, Schumeth János, Sebestyén Ferenc, Modori Istvánné, Selmeczi Istvánné, Korbéli Lajos, Körösi Lászlóné, Kállai Éva, Kolter László, Kelly István, Vészi Béla, Szerb Ferencné, Papp Ferenc, Dobó Istvánné, Takács Dezső‍, Biró László, Horváth Sándor, Mátrai Ferenc, Maros László, Csapó György, Csáki János, Sziklási Dezső‍, Jakus József, Beke Péter, Prockov József, Tomai Ferencné, Papp Pálné, Nyéki Károlyné, Kovács Bálint, Somogyi László, Márkus István, Kigyósi János, Pozdorai László, Sugatagi Ferenc, Bágyi György, Gémes Lajos, Váczi Miklósné, Juhász Albert, Tóth Andrásné, Bonyecsuk Joachim, Nagy Ferenc, Juhász András, Kalmár Lászlóné, Szarka Gyula, Németh János, Móré András, Doka László, Szandai Mihály, Füredi László, Turi Pálné, Dabarik János, Kolozsvári Sándor, Sziklai József, Zentai József, Berta János, Vályi Nagy Bertalan, Gólya József, Lukácsvári Béla, Vida István, Gulyás Erzsébet, Klug Lajos, Torda Jánosné, Sárási Mária, Keszthelyi Józsefné, Vágott István, Földes Lászlóné, Fehér Istvánné, Szatmári Rudolf, Szendrő‍di Rudolf, Soós Dezső‍né, Paulovki Imréné, Ikladi Lajosné, Rázsó János, Minkó Ferenc, Eged Erzsébet, Bagi Józsefné, Viczián Miklós, Lakatos Mártonné, Szabó Imréné, Bitter Antalné, Mészáros László, Németh Zoltán. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 16-17., elő‍terjesztés 89-120.) Becker Ervin, Balázs József, Rácz Józsefné, Zsiák István, Erl Katalin, Papp Béla, Korbéli János, Süveggyártó Ernő‍, Pántyik Vilmos, Koncz János, Bognár László, Khogler ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom