MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. július 7.

1953. július 7.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. július 7. 79. ő‍e. 1–146. o. 1. Jelentés a Postaügyi Minisztérium II-es alapszervezete tagságának újraregisztrálási kérelmét elbíráló bizottság munkájáról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 2-6., elő‍terjesztés 13-19.) 2. A XII. és a XIII. kerületi Pártbizottság jelentése a propagandisták kiválogatásáról és összetételérő‍l. Ea.: Cservák István, Frey Andorné. (Szerkesztett jkv. 7-10., elő‍terjesztés 20­39.) 3. Különfélék. • Javaslatok a pártfő‍iskola levelező‍ tagozatára. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 40-52.) Virágh Ferencné, Meszlényi Géza, Bán Gábor, Kimmel Jenő‍, Kakas Ferenc, Kunos Ferenc, Neszveda Józsefné, Benedek Zoltán, Menoni József, Bányai Gyula, Szalai Vilmos, Szabolcsi János, Csikvári Jenő‍. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 53-64.) Szabó István, Vincze József, Kovács Károly, Tóth Tiborné, Kácsor Mihály, Czollner Ferenc, Jánki Kálmán, Csiki Szász Dezső‍né, Szű‍cs Imréné. • Javaslat a Központi Vezető‍ség 1952. augusztus 13-i és augusztus 27-i határozata alapján a függetlenített funkcionáriusok egyetemre, fő‍iskolára, gimnáziumba történő‍ beiskolázására. (Szerkesztett jkv. 11., elő‍terjesztés 65-100.) • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 11-12., elő‍terjesztés 101-143.) Páli Sándor, Ökrös Ferenc, Remport Gábor, Rózsa Béla, Nemes Ágoston, Adamák Gyuláné, Tamás Gyula, Somlós Frigyes, Kaszák Tibor, Vida József, Habus Sándor, Lakatos Árpád, Hámori Henrik, dr. Földes Éva, Márkus Zoltán, Skultéti János, Fehér László, Dolgos Károly, Sző‍ke Béláné, Nagyváradi Mihály, dr. Ungvári Jánosné, Toskai János, Varga Béláné, Körtvélyesi Zoltánné, Kormos Imréné, Bodnár László, Horváth Aranka, Kocsis Lajos, Konczer Erzsébet, Magyar Istvánné, Magyar Ferenc, Czéh Ferencné, Erő‍s István, Málnási Sándor, Tunkel Bódog, Mátyás Mihály, Konrád Géza, Gál János, ifj. Miklós Ernő‍, Dénes Józsefné, Lieszkovics Antal, Barabás Lajos, Kálmán Antal, Kollár János, Szikora Ferenc, Szabó Imre, Klobouck Waclav, Szamosfalvi János, Rizmayer István, Kmetty Kálmán, Gólya István, Bódi Irén, Baumgartner Ferenc, Bölcs Tivadarné, dr. Bányai Gyula, Körösi Józsefné, Gergely Lajos, Kertész Ferencné, Vadas Sándorné, Rónai Ernő‍, Tóth Elek, Simonffi Árpád, Cserepka Jánosné, Földvári József, Jobbágy István, Kedves József, Kaszala Ferenc, Kleiner Ferenc, Mikertia Jánosné, Pálffy Lászlóné, Oláh T. József, Bánáti János, Sebestyén Péter, Duna Géza, Buda Dezső‍, Kertai József, Újvári Pál, Kenyeres Károly, Keller Gyula, Fedeli András, Surányi Imre, Horváth Ferenc, Répási István, Turnai István, Wappler Pál, Pesszer István, Pável József, Zsigmond József, Mózes Lajos, Gáspár István, Ambrus György, Balogh István, Szívós Gábor, Erő‍s Mária, Dobó Józsefné, Gregor Márkus, Halmi János, Stiffel Károlyné, Géresi László, Kónya István, Horgosi Gábor, Krizmanics Jenő‍, Kalocsán Béla, Balogh Zoltán, Csekő‍ Ágoston, Csörgö István, Potáncsek András, ifj. Bende István, Fekete Ferenc, Kunsági Attiláné, Volkopolszky Ferenc, Mészáros János, dr. Juhos Ferenc, Sárdi ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom