MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. május 5.

1953. május 5.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. május 5. 75. ő‍e. 1–90. o. 1. A Rákosi Mátyás Mű‍vek Acélmű‍ Pártbizottságának jelentése az alapszervezetek választási politikai elő‍készítő‍ munkájáról. Ea.: Neumayer Lő‍rinc. (Szerkesztett jkv. 2-7., elő‍terjesztés 20-24.) 2. A Budapesti Városi Tanács VB jelentése a Budapesti Pártbizottság 1952. december 23-i – a közellátásra vonatkozó – határozatának végrehajtásáról. Ea.: Nezvál Ferenc. (Szerkesztett jkv. 8-13., elő‍terjesztés 25-30., határozat 31-32.) 3. Jelentés a május 1-i tömegdemonstrációról. Ea.: Mező‍ Imre. (Szerkesztett jkv. 14-17., elő‍terjesztés 33-37.) 4. Különfélék. • Javaslat pártfő‍iskolai beiskolázásokra. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 38-50.) Balogh Lajos, Kasoly József (Bucskó József), Nagy Lajos, Oszvald Ernő‍, Cseh József, Vladár Éva, Sző‍ke Lajos, Kassai Sarolta (Klein Sarolta). • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 51-58.) Macher Lászlóné, Csapó László, Gerő‍ István, Márkus Imréné, Seregély Aladár József, Kabatek Ferenc, Gémes Lajos, Tomsits Antalné. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 18-19., elő‍terjesztés 59-85.) Fehér Gyula, Bánfalvi Imre, Vázsonyi Tiborné, Gerő‍ Mózesné, Menyhárt Sándor, Eke Mihályné (Chován Magda), Lévai Endre, Kovács Imre, Balogh László, Aszódi András, Horváth János, Bereczki Gyula, Barna Ferenc, Sós András, Sző‍ke Béláné, Bognár László, Patonai Károlyné, Moncz József, Filiszár István, Horváth László, Bartal Imre, Mosonyi Gyula, Szépvölgyi Pál, Fekete László, Kalocsai Ferenc, Wellisch Henrik, Fehér László, Késs Erzsébet, Kutrai Károly, Ivanics István, Kenéz Sándorné, Vági József, Németh Ferenc, Nemes István, Korányi Tivadar, Takács István, Boldizsár József, Tóth Lajosné, Báger Józsefné, Makkai Kálmánné, Ürmös Béla, Tajti István, Polgár István, Németh József, Csontos Zoltán, Káposztás István, Hadik Miklós, Papp Sándor, Bartos János, Szű‍cs Sándor, Kovács Ferenc, Méhes Sándor, Maszlen Károlyné, Mertz Gáborné, Gede Gyuláné, Tögel Józsefné, Kapcsos Sándor, Schmidt Ernő‍né, Csizmazia Pálné, Komár László, Csombor József, Biró Jenő‍né, Keshitz Márta, Zakariás Mária, Malakka Ferenc, Perneszi Lajos, Varga Gyula, Gyapai Béla, Dávid Endréné, Senyei István, Vajkovszki Gyuláné, Kmetty János, Temesi Ferenc, Kranczl Jenő‍né, Ladányi Sándor, Konta Gáborné, Gazsik János, Nagy Miklós, Gál Istvánné, Lukács András, Csontó Sándor, Mártonfalvi Pál, Rédl Reményi János, Feltser János, Mihály Márton, Türk Pál, Bernáth István, Haszpra József, Gerendás Gyuláné, Hofgesang Péter, Kutrik Márton, Klempa Lajos, Vidosa József, Plechl Antal, Reiner Miklós, Kardos Lajos, Kovács János, Pécsi Imre, Komjáthi Lórántné, Sipos Gézáné, Rácz Mihály, Ladányi Lajos, Bezdán Józsefné, Bodor Andrásné, Szóró József, Erdei József, Tóth Pál, Gondi József, Trickli Jánosné, Márton József, Első‍ Katalin, Nun Józsefné, Ondok Dezső‍né, Mondok Ferenc, ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom