MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. április 21. - 1953. április 28.

1953. április 21.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1953. április 21. 74. ő‍e. 1–130. o. 1. A X. kerületi Pártbizottság jelentése a „Választási Békeverseny” tapasztalatairól. Ea.: Biszku Béla. (Szerkesztett jkv. 2-7., elő‍terjesztés 18-21., határozat 22-25.) 2. A III. és a IX. kerületi Pártbizottság jelentése a választási agitációs munkáról. Ea.: Suhajda József, Horváth János. (Szerkesztett jkv. 8-12., elő‍terjesztés 26-35.) 3. Az Adminisztratív Osztály jelentése a Budapesti Tű‍zoltóság dolgozói körében végzett politikai munkáról és a kádermunka helyzetérő‍l. Ea.: Korda Sándorné. (Szerkesztett jkv. 13­16., elő‍terjesztés 36-49., határozat 50-57.) 4. Különfélék. • Javaslat pártfő‍iskolai beiskolázásokra. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 58-84.) Molnár Ernő‍, Jenei István, Vida Gyula, Piskátor János, Rózsi Gyula, Öreglaki József, Muka Sándor, Simó Géza, Németh Sándor, Soós Dezső‍né (Balogh Margit), Karsai Ferenc, Stechner Vilma, Varsányi Gáborné, Tóth József, Csabai Pál, Surányi Márton, Kardos Istvánné, Darabos József. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 85-96.) Orbán Lászlóné, Reményi Béla, Pálfi János, Mandik Béla, Deák György, Dabos Ferencné, Bandexler Lajos, Rigó Győ‍ző‍, Járdánházi István, Kárpáti Katalin (Klettner Katalin), Tamás György (Weisz György), Velki Pálné. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 17., elő‍terjesztés 97-122.) Mészáros Miklós, Riz János, Kemény István, dr. Szirtes Miklós, Lakatos László, Farkas József, Csernák István, Sáska Sándor, Flegár János, Birinyi Józsefné, Viesberger István, Kertész Ilona, Mikolics Sándor, Horváth József, Péter István, Szabó Gusztávné, Pálfi László, Hajnal Istvánné, Makádi Gábor, Cseh László, Gebhardt Olga, Joszt Ferenc, Raskó Gábor, Cserna Lajos, Varga József, Bródi Dániel, Juhász Ferenc, Hubert János, Várkonyi György, Wribánszki Ferenc, Petördi Katalin, Zón Béla, Györffi Tibor, Mészáros József, Kremnics István, Kornyik Ferenc, Straca Márton, Rudolf András, László Sándor, Orbán Lajos, Szabó István, Vörös László, Bereczki József, Engel Jenő‍né, Svastits Ernő‍, Boldisch Kálmán, dr. Láng János, Biró Istvánné, Dinnyés József, Dóka Mihály, Juhász Sándorné, Kmetti Jenő‍né, Kállóczy István, Bódis Sándor, Bana Mihály, Biró Ferenc, Breier Dezső‍ne, Csepregi Karoly, Dancsó István, Ernst Gyula, Fekecs Mihály, Fekete Pálné, Felkai Jenő‍né, özv. Hajner Józsefné, Kurucz János, Máté Teréz, Molnár Sándor, Pál Mátyásné, Rabinek Dezső‍né, Varga Pál, Varga József, Vigh Mihályné, Medve István, Naszádi János, Schuszter Ferenc, Gábor Józsefné, dr. Hercz Miksa, Szamosi István (Schwarzbüchler István), Láng Ferencné, Vigh Endre, Kiss Pál, Pajer Józsefné, Pintér Vilmos, Schedel Gizella, Fancsek Károly, Vass Jolán, dr. Csollány Károly, Nagy Ferenc, Juhász János. • Beszámoló és javaslat az Egyesült Izzó pártszervezete egyes tagjainak fegyelmi ügyérő‍l. (Szerkesztett jkv. 17., határozat 123-126.) ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom