MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. március 24. - 1953. március 31.

1953. március 31.

Szent Imre herceg ut. Villányi ut. Régi utcaneve volt. Nagyboldogasszony utja. Ménesi ut, # Az utca régi neve. Miasszonyunk útja. Meredek utca. Takács Menyhért utca. Antal János utca. Jászéi promejjtr^i prépost, Illegális pár traunkás # M*M* I kó­hely^b>téneti jelentőséige niacs* relme. Jogar utca. Keveháza utca. c Szent Adalbert tér. Kilátó tér . Csodaszarvas tér. ^ Hadak tere* *í Orsságalma utca. r* Birs utca. Hetvenedik utca. Gálváni utca. Az elektromosság nemzetközileg hires kutatója*/Közelben elektro­mos műszergyár van./ kerület. Bernáth Sása utca; Hollósy Simon utoa, A Kúria másodelnöke, országos és A modern magyar festészet uttörő­helyi történet jelent-őség nélkül. je.A nagybányai festő iskola meg­alapítója. Szent Orbán tér. Orbán tér. Hieronyimi köz. Petényi köz. Petényi utcába torkolódik. XIII. kerület. Szepesi Albert utca. * Gömb utcát kell tovább számozni. Peyerista és jobboldali szoc.dem. Gaál Benő utca. Herzen utca. Szakszervezeti titkár Peyer hely. Szent László utca, Mautner Sándor utca, XIII,ker. mártírhalált halt kom­munista, M.M.I. javaslatára, Thurzó utca. Muk Sándor utca. Középkori főúri család. M.M.I. javaslatára. Thurzó köz. Alig utca. Légrády Károly utca. Balzac utca. Lapszerkesztő és kizsákmányoló * Neves francia regényíró, lapkiadó. . ,/• AMrX/YW I WlftTÍD

Next

/
Oldalképek
Tartalom