MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1953. március 3. - 1953. március 17.

1953. március 3.

BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG Budapest, 1953. febr. 27. Szigorúan bizalmas! Készült: 25 példányban. Kedves Elvtárs! Értesítjük, hogy a Budapesti Pártbizottság 1953. március 3.-án d.u. 16 órakor ülést tart VIII.ker. Köztársaság tér 26. II. emeleti tanács­teremben. N a p i r e n df­16.- 1./ A Budapesti DISz Bizottság jelentése a K.V. 1952. jú­nius 27-28-i - az ijfuság termelésben való részvéte­lére vonatkozó - határozatának végrehajtásáról. Előadó: Bacsó elvtárs /Bp-i DISz Biz. titkára/. Meghívottak: ^Dénes elvtárs DISz K.V. (/Csordás elvtárs Bp.-i DISz Bizottság ifjúmunkás O. VtíZ. /özdi elvtárs Dej Hajó PB titkára Szabados elvtárs X.ker. DISz Biz. titkára ./Nagy Mária elvtársnő BPB PTO. Jjy ^Etnrlirg~élv-társn6 BPB PTO. 17.30-? $/ 2./ Jelentés a Vaskutató Intézet pártszervezetének munká­\f/ járói. &V/ Előadó: Beck András elvtárs /Vaskutató Intézet titkára/ i/ Meghívottak: Apróné -lvtársnő XI. ker. PB titkára Verő József elvtárs Vaskút.Int. igazgatója Zeigmondné elvt.-nő XI.ker. PB Kovács Endre elvtárs BPB PTO , Diósi Imre elvtárs BPB PTO. 18.45- 3./ Jelentés a rl arxista-Leninista Egyetem első félévi ta­nulmányi munkájáról, a félévi kollokviumok eredményéről. Elő adó: Takács Zsuzsa elv társnő /^arxista Egyetem vez. Meghívottak: Sipos elvtárs K.V. Agit.Prop.O. Laszkó Miklós elvt, Karolina uti isk.vez. Geszti Györgyné Agrár Tudomány Egyetem Kovács Ernő elvtárs BPB Á£it. p_ op. 0. Külö nfélék:­a. / káder javaslatok b;/ fegyelmi ügyek c. / javaslat uj alapszervezetek alakítására d. / javaslat az 1953. március 10-i Pl ülés napirendjére. Elvtársi üdvözlettel: ni ORSZÁGOS LEVÉLTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom