MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. december 23. - 1952. december 30.

1952. december 23.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. december 23. 66. ő‍e. 1–78. o. 1. Rákosi Mátyás Mű‍vek Acélmű‍ igazgatójának beszámolója az 1953-as tervévre való folyamatos átmenet biztosításáról. Ea.: Szű‍cs Endre. (Szerkesztett jkv. 1-9., határozati jkv. 18­19., elő‍terjesztés 21-27., határozat 28-31.) 2. A Budapesti Városi Tanács jelentése Budapest közellátási helyzetérő‍l. Ea.: Nezvál Ferenc. (Szerkesztett jkv. 10-13., határozati jkv. 19-20., elő‍terjesztés 32-38., határozat 39-44.) 3. A PTO jelentése az 1952. október tag- és tagjelöltfelvételrő‍l és a párttagság létszámának alakulásáról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 14-15., határozati jkv. 20., elő‍terjesztés 45­47.) 4. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 48-52.) Szabó Jánosné, Újhelyi Hugóné, Ormos Tibor, Bocsik Lászlóné, Orosházi Béla, Bátori József. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 16., elő‍terjesztés 53-73.) Károlyi Gizella, Schoff Jánosné, Németh József, Besenye Tibor, Herczeg Imre, Szécsi Dénesné, Albrecht Nándor, Atkári Gizella, Bagi Jánosné, Polozgai József, Seida Sándor, Lévai István, Szentpétery Gábor, Klasánszky Károly, Cservenyi Gizella, Halasi Ferenc, Poták Teofilné. • Kizárások: Jaksa Lászlóné, Szinger Istvánné, Fehérvári Gyuláné, Krámer Emilné, Kovács Frigyes, Horváth Józsefné, Németh Ferenc, Zana Sándor, Eger István, Tinn E. Béláné, Szovics Gyuláné, Kocsandi Erzsébet, Weisz Ferenc, Szele József, Mundi Lajos, Suplik Margit, Zsigrai István, Kiss Lídia, Nagy Bertalan, Szerényi Tibor, Krekó Lajos, Baranyai Lajos, Baltazár József, Klein Lipót, Bauer Lajos, Baksa József, Guth István, Feiner Gyula, Szendrei László, Csíki Károly, Kálmán Antal, Gyurcsik Ferenc, Köbly László, Székely István, Beleznyák Pál, Cseszlai János, Krenyoci József, Koczó Imre, Jobbágy Ferenc, Szvercsik János, Sipos Zoltán, Tegze Gábor, Paulovics István, Temesvári Jenő‍, Németh József, Geszti József, Denninger Anna, Barabás Jolán, Bencsik Lászlóné, Sági József, Németh Gyula, Beke Miklós, Benedek Gyula, Braxatorisz Tiborné, Gimpl Ferenc, Borbás Gyula, Máté Istvánné, Pocsai Lajos, Gagyor István, Mathényi Katalin, Szabó Ferenc, Monfera Róbert, Ruzsom József, Herhoff János, Garamvölgyi Árpád, Fehér Aladár, Kemenár János, Csaszó Sándorné, Svéd Jenő‍né, Svéd Jenő‍, Juhász Lajos, Biró Imre, Tihanyi János, Szele Mária, Kranauer Ilona, Ménes Ferenc, Simkó Ferencné, Kovács Gyula, Németh János, Garamvölgyi László, Jandrovics Józsefné, Reiner Jenő‍, Kovács János, Szita István, Jung Béláné, Füri Sándor, Kizur Pálné, Kollár Mihály, Juhász Kálmán, Kamiczki Ilona, Olasz Istvánné, Hennel Róbert, Oszvalcsek Etel, Kékesi Lajos, Forrós Lajos, Kortusz Ferenc, Maczkó Mihály, Hegedű‍s Ferencné, Bodonyi Béla, Szokodi Sándor, Rákoskerti Antal, Kovács Károly, Siványi Imréné, Hemmer Tamás, Goffert Béláné, Újvári István, Schiwampl Antalné, Bandzsók Róza, Mészáros Károlyné, Magyar László, Tóth Sándor, Hermann Nándorné, Muta Mária, Halasi Ferenc, Somogyi József, Belányi Józsefné, Tordai István, Pártos Imre. ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom