MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. november 11. - 1952. november 18.

1952. november 11.

felvéve a Budapesti Pártbizottság 1952. november' 11.-i ülésén. Jelen vannak: Hidas István, Mező Imre, Csikesz József né, Földvári Rudolf, Markovitsné, Ács Ferenc, Schurecs József, Hörömpöli József, Korda Sándorné, Kertész István, Biró Ferenc, Biré lászlő, Köböl József, Pongrácz Kálmán, Tauss János, Vajdai Lajosné, Bacsó Ferenc, láng György, Kállai' Éva, Sulok Mária elvtársak. Napirend: 1./ Szóbeli információ a tagkönyvcsere munkájáról. Előadó: Ács Ferenc elvtárs 2. / Jelentés az 1952. évi VII. 11.-i exportért ekesiet határoza­tainak végrehajtásáról. Előadó: Hörömpöli József elvtárs. 3. / Hogy n segiti az Egjresült Izzó pártbizottság - ssaksserve­zeti bizottság munkáját, hogyan harcol az ellenséges elemek , eltávolításáért. * Előadó: Nyernecz elvtárs 4. / Jelentés az MTH /Rákosi Mátyás Müvek / I. számú Intézetének nevelőmunkáj ár ól. \J Előadó: Caillag elvtárs. 5. / Különfélék.. a ./ K ád er j av as lat ok. b. / Fegyelmi ügyek. c. / Javaslat uj alap szervezetek megalakítására. d. / Javaslat a November 17.-i PB. ülés napirendjére. 1./ Szóbeli információ a tagkönyvcsere munkájáról. Előadó: Ács Ferenc elvtárs Október 29.-től kezdve folyamatos :i töltik ki a tagkönyveket, s es a munka most előtérbe került, lol elvtársnő volt a kitöltésre a kerületekbe első hétre beállítva. K'óz" en ki kellett tölteni a fonetikai kartonokat, s erre külön kaptunk engedélyt, igy most 122 elvtárs végzi as adminisztrációs mun­kát. Feladatunk lenne napi 12 ezer fonetikai kartont közvetíteni a Központi iVezetőség felé, amit nem tudtunk teljesíteni.. 3o.-án összesen 1.2oo-at tud­tunk átküldeni, + 3oo tagjelöltet .A mai napig átküldtünk 33.421 kartont, s ennek a dupláját kellett volna teljesíteni. A nem teljesítés oka: a munka nem kielégítően van megszervezve a kerületek­ben. Eddig az volt a gyakorlat, hogy az összeiró lapokat azok vették át, akik a tagkönyveket is kitöltik, most es fékezi a munkát, mert igen sok időt vesz igénybe as átvétel. Est leállítottuk, s as adminisztrátorok teljesen csak a tagkönyvek kiállításával foglalkoznak. A másik ok, hogy a kerületek az adminisztrátorokat nem jól válogatták ki, van olyan aki nem jól tud irni. így a napi loo db. helyett, csak 7o-75 db-ot teljesítenek. Intézkedtünk, hogy a gyenge munkaerőket váltsák le, de ezt még eddig nem hajtották végre mindenhol. A harmadik alapvető hiányosság, hogy most amikor átvesssük a kerületektől a fonetikai kartonokat, kiderül, hogy nem hajtották végre a K.V. útmutatását, s a mi instrukciónkat, mert előfor­dul, hogy elfogadnak alapszervesetéktől össseiró kartonokot anélkül, hogy a szeptemberi taglétszámmal egyestették volna. 8-lo ember hiányzása miatt nem tudnak elssámolni. Kizártakat, bevonultakat nem jelentenek át kellő időben, s ebből követkesik a baj. Kb. 15-2o ezer kitöltött tagkönyv van, amit nem tudtunk t ov ábbi t ani. Egyes kerületi titkárok foglalkoznak a tagkönyv kitöltés adminisztratív mun­kájával, ilyen a IX, X, XI, XII. kerület. A többi nem kielégítően ellenőr­zi, s a szervező titkárok sem segitik a nyilvántartás vesetőket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom