MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. október 21. - 1952. október 28.

1952. október 21.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. október 21. 62. ő‍e. 1–119. o. 1. Az V. kerületi Pártbizottság és az Óbudai Hajógyár Pártbizottsága titkárának beszámolója a tagkönyvcsere végrehajtásáról. Ea.: Vigh Ilona, Klement János. (Szerkesztett jkv. 1-5., határozati jkv. 19., határozat 22-24.) 2. Összefoglaló jelentés a III. békekölcsönjegyzésrő‍l. Ea.: Csikesz Józsefné. (Szerkesztett jkv. 6­9., határozati jkv. 19-20., elő‍terjesztés 25-41.) 3. A PTO jelentése a pártbizalmiak és a pártcsoportok munkájáról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 10-13., határozati jkv. 20., elő‍terjesztés 42-46., határozat 47-48.) 4. Az IKO jelentése a Gheorghiu-Dej Hajógyárban 1952. augusztus 15-én tartott kooperációs értekezlet határozatainak végrehajtásáról. Ea.: Hörömpöli József. (Szerkesztett jkv. 14-17., határozati jkv. 20-21., elő‍terjesztés 49-53., határozat 54.) 5. Jelentés Budapest téli ellátási és tárolási tervérő‍l. (Szerkesztett jkv. 17., határozati jkv. 21., elő‍terjesztés 55-59., határozat 60.) 6. A PGO javaslata a kerületi pártbizottságok politikai és adminisztratív munkatársi státusainak csökkentésére. Ea.: Kertész István. (Szerkesztett jkv. 18., határozati jkv. 21., elő‍terjesztés 61­62., határozat 63-64.) 7. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 65-100.) Feleki Gábor, Balázs Emma, Mayer Rezső‍, Tháli Sándor, Patyi Andrásné, Bóka Miklósné, Tóth Erzsébet, Garamvölgyi Lászlóné, Kapa Lászlóné, Csányi József, Csendes Miklós (Grosz Miklós), dr. Bartos Mária Valéria, Mayer Imre, Fejér Anna, Reményi István, Staller Lajos, Kovácsházi László, Limbovszki Rozália, Béndek Erzsébet, Kaposvári Ilona, Haas Ferencné, Kirilla Ferencné, Bordi Istvánné, Kovács Mária, Frontrán Emilné, Heimer Ödönné, Keszei András, Szabó Irén, Stchukin Ottó, Budai Gabriella, Gál Erzsébet, Szamolai Józsefné, Tóth Erzsébet, Daradics Sándorné, Váczi Miklósné, Turi Krisztina, Balogh Istvánné, Koncz Magda, Matl Anna, Nyesztorov Gizella. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 101-117.) Berkes Tiborné, Gyulai Tamás (Eisner Tamás), Zoltán Endre, Kemény János, Zelle András, Lóránt Alfréd. • Kizárások: Sommer János, Mocsai Lajos, Irsai Béla, Juhász László, Kormos Pál, Moór Zoltán, Kovács Kázmér, Kovács József, Jeremiás Gyula, Szopkó Istvánné, Hegedüs István, Solti Sándor, dr. Gáthelyi István, Tasnádi Lajos, Bodog György, Halász Gusztáv, Vaskó Kálmán, Oláh Géza, Galamb Sándor, Nagy József, Szántó Istvánné, Vlaszák Istvánné, Takács Bertalan, Sárai Tibor, Sió Rózsi, Kiss Péter, Báló Tibor, Welker Lidia, Hő‍nig Artur, Ratalics István, Hetényi Albertné, Bán Erzsébet, Erdei Sándor, Kiss József, Duschanka Pálné, Kivovits Mártonné, Kozma Ferenc, dr. Drücker Lórántné, Fekete Imre, Molnár András, Nagy Sándor, Farkas Ferenc, Tóth Erzsébet, Györkös Péter, ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom